Siirry sisältöön

Skaparna

Yoop.fi är utvecklat inom ramen för HOTIT OPIT-projektet (2018-2020), som är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är förverkligat i samarbete med nio högskolor:

Åbo universitet (koordinator)

Åbo Akademi

Åbo yrkeshögskola

Aalto universitet

Yrkeshögskolan Haaga-Helia

Yrkeshögskolan LAB

LUT-universitet

Uleåborgs universitet

Uleåborgs yrkeshögskola

Förfrågningar: Projektdirektör Kirsi Peura, Åbo universitet, kirsi.peura@utu.fi

Kartläggning av kunnande avsnittet baserar sig på EntreComp-ramverket, dvs. The European Entrepreneurship Competence Framework. (Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884).

Studerandeupplevelser