Siirry sisältöön

Till läraren

Vad är Yoop?

Yoop är ett lättanvänt verktyg för att kartlägga och göra entreprenörskapskunnande till en del av högskolestudier.

Undervisnings- och kulturministeriet och högskolornas rektorsråd UNIFI och ARENE uppmuntrar högskolorna att utveckla praxis för identifiering och erkännandet av tidigare förvärvat kunnande (AHOTointi på finska) och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt (opinnollistaminen på finska).  Dessa två begrepp utgör tillsammans begreppet tillgodoräknande av icke-formellt lärande.

Särskild uppmärksamhet har fästs vid att erkänna högskolestuderandenas tidigare förvärvat entreprenörskapskunnande och vid att godkänna entreprenörskapskunnande som förvärvas utanför den formella utbildningen. 

UKM har tillsammans med rektorsråden rekommenderat att studerandes tidigare förvärvat entreprenörskapskunnande, som förvärvats utanför högskolestudierna, ses som en resurs som borde integreras i de studerandes examen. Praxis för tillgodoräknande av icke-formellt lärande relaterad till entreprenörskapskunnande kräver dock ytterligare utveckling.

På den här sidan hittar du rekommendationer, modeller och tips för ditt eget arbete.

Material för studerande 

Bekanta dig med materialet på webbplatsen för studerande. Där hittar du information om erkännandet av tidigare förvärvat kunnande och om godkännandet av kunnande som förvärvas på annat sätt samt lär dig förstå studerandens perspektiv.

Lärarens materialÅtgärdsrekommendationer

Erkännande av tidigare förvärvat entreprenörskapskunnande och godkännande av entreprenörskapskunnande som förvärvas på annat sätt kräver ytterligare utveckling vid högskolorna. Här hittar du allmänna rekommendationer som huvudsakligen lämpar sig för båda processerna. (Rekommendationerna grundar sig på den nationella utredningen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-600-3.)

 

Studerandeupplevelser