Siirry sisältöön

Info

Facebookyoutubeinstagram

Yoop on kehitetty HOTIT OPIT -hankkeessa (2018–2020), joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Se on osa Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys (YYTO) -hanketta, joka pyrkii edistämään korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä.

HOTIT OPIT -hankkeessa kartoitettiin korkeakoulujen yrittäjyysosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ahotointi tai hottaus) sekä yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistamisen käytänteitä ja niihin liittyviä haasteita. Tutkimuksen pohjalta toteutettu Yoop on tarkoitettu yrittäjyysosaamisen ahotoinnin ja opinnollistamisen tueksi valtakunnalliseen käyttöön, kaikkien yrittäjyysopintoja tarjoavien korkeakoulujen hyödynnettäväksi.

Yoop auttaa korkeakouluopiskelijoita ja -opettajia yrittäjyyteen liittyvän osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Se sisältää yrittäjyysosaamisen kartoituksen, joka pohjaa eurooppalaiseen yrittäjyysosaamisen viitekehykseen (EntreComp)*. Yoop tarjoaa tietoa ja vinkkejä, kuinka opiskelija voi hakea jo hankitun yrittäjyysosaamisen sisällyttämistä osaksi tutkintoaan. Yoop kannustaa opiskelijoita myös hakemaan mahdollisuuksia sisällyttää tuleviin yrittäjyysopintoihinsa korkeakoulun ulkopuolista, yrittäjyysosaamista kartuttavaa toimintaa.

Yoopissa on myös oma opettajan osio, jossa on suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä.

Hanke on toteutettu yhdeksän korkeakoulun tiiviinä yhteistyönä:

Turun yliopisto (koordinaattori)

Åbo Akademi

Turun ammattikorkeakoulu

Aalto-yliopisto

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LUT-yliopisto

Oulun yliopisto

Oulun ammattikorkeakoulu

Tiedustelut:

Turun yliopisto, Yrittäjyyden ja johtamisen laitos, projektitutkija Satu Aaltonen satu.aaltonen[at]utu.fi.

Projektijohtaja FT Kirsi Peura, Turun yliopisto.

*Yrittäjyysosaamisen itsearviointi pohjautuu EntreComp – the European Entrepreneurship Competence Framework -viitekehykseen (Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884).

Opiskelijoiden kokemuksia