Siirry sisältöön

Opettajille

Mikä on Yoop?

Yoop on helppokäyttöinen työkalu yrittäjyysosaamisen kartoittamiseen ja saattamiseen osaksi korkeakouluopintoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulujen rehtorineuvostot UNIFI ja ARENE kannustavat korkeakouluja kehittämään (aikaisemmin) hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOTointi tai hottaus) sekä opinnollistamisen käytäntöjä.

Erityistä huomiota on kiinnitetty korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opinnollistamiseen.

OKM on yhdessä rehtorineuvostojen kanssa suositellut, että opiskelijoiden aiemmin hankittu ja korkeakouluopintojen ulkopuolella karttuva yrittäjyysosaaminen nähtäisiin resurssina, joka tulisi saada osaksi opiskelijoiden tutkintoa. Yrittäjyysosaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä opinnollistamista pitää kehittää ja tehostaa. Tähän tarpeeseen vastaa Yoop.

Löydät tältä sivulta suosituksia, malleja ja vinkkejä omaan työhösi.

Opiskelijaosion materiaalit

Perehdy opiskelijoille suunnatun sivuston materiaaleihin. Löydät tietoa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ja opinnollistamisesta sekä opit ymmärtämään opiskelijan näkökulmaa.

Opettajien materiaalit

Toimenpidesuositukset

Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen vaativat vielä kehittämistä korkeakouluissa. Täältä löydät yleisiä suosituksia, jotka soveltuvat pääosin molempiin.

(Suositukset perustuvat kansalliseen selvitykseen: Peura, Kirsi – Aaltonen, Satu – Römer-Paakkanen, Tarja – Lahikainen, Katja – Asteljoki, Sari – Vainio, Sonja (2020) Muodollisen opetuksen ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen sisällyttäminen korkeakouluopintoihin. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja E-3:2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-600-3.)

Opiskelijoiden kokemuksia