Siirry sisältöön

Opettajille

Facebookyoutubeinstagram

Mikä on Yoop?

Yoop on helppokäyttöinen työkalu muodollisen opetuksen ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen kartoittamiseen ja saattamiseen osaksi korkeakouluopintoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulujen rehtorineuvostot UNIFI ja ARENE kannustavat korkeakouluja kehittämään (aikaisemmin) hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOTointi tai hottaus) sekä opinnollistamisen käytäntöjä. Erityistä huomiota on kiinnitetty korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistamiseen. Tähän tarpeeseen vastaa Yoop.

Miten voit käyttää Yoopia?

Opettajien materiaaleista voit lukea:

  • suosituksia ahotoinnin ja opinnollistamisen kehittämiseen korkeakoulussa
  • esimerkkejä korkeakoulujen hyvistä käytännöistä koskien osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä opinnollistamista

Opiskelijan materiaaleista voit hyödyntää omaan työhösi:

  • perustietoa siitä, mitä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opiskelijalähtöinen opinnollistaminen ovat ja miten ne eroavat muista tavoista suorittaa korkeakouluopintoja
  • vinkkejä yrittäjyysosaamisen osoittamiseen
  • yrittäjyysosaamisen itsearviointia* osana osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opinnollistamiseen liittyviä prosesseja. Opiskelija saa itsearvioinnin tehtyään pdf-tallenteen, jota hän voi hyödyntää jatkokeskusteluissa opintojakson vastuuopettajan kanssa.

*Yrittäjyysosaamisen itsearviointi pohjaa eurooppalaiseen yrittäjyysosaamisen viitekehykseen. Voit hyödyntää sitä myös opintojaksojen suunnittelussa ja opintosuunnitelmien kehittämistyössä. (Lähde: Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884, lue lisää täältä).

Opiskelijaosion materiaalit

Perehdy opiskelijoille suunnatun sivuston materiaaleihin. Löydät tietoa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ja opinnollistamisesta sekä opit ymmärtämään opiskelijan näkökulmaa.

Opettajien materiaalit

Toimenpidesuositukset

Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistaminen vaativat vielä kehittämistä korkeakouluissa. Täältä löydät yleisiä suosituksia*, jotka soveltuvat pääosin molempiin.

*Suositukset perustuvat kansalliseen selvitykseen: Peura, Kirsi – Aaltonen, Satu – Römer-Paakkanen, Tarja – Lahikainen, Katja – Asteljoki, Sari – Vainio, Sonja (2020) Muodollisen opetuksen ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen sisällyttäminen korkeakouluopintoihin. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja E-3:2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-600-3.

Opiskelijoiden kokemuksia