Siirry sisältöön

Info

Facebookyoutubeinstagram

Yoop är utvecklat inom ramen för HOTIT OPIT -projektet (2018–2020) som är ett utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen finansierad av undervisnings- och kulturministeriet. Det är en del av Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys (YYTO) -projektet som har som syfte att främja entreprenörskap och företagaranda bland högskolestuderande.

HOTIT OPIT -projektet kartlade praxis och utmaningar relaterade till erkännande av tidigare förvärvat entreprenörskapskunnande och godkännande av entreprenörskapskunnande som förvärvas på annat sätt. En nationell utredning finns som underlag för utvecklandet av Yoop-verktyget. Verktyget har som syfte att fungera som stöd för tillgodoräknande av icke-formellt lärande och är riktat till alla finländska högskolor där man kan avlägga entreprenörskapsstudier.

Yoop hjälper högskolestuderande och -lärare att identifiera och erkänna kunnande relaterat till entreprenörskap. Yoop innehåller en självutvärdering av entreprenörskapskunnande som baserar sig på den europeiska referensramen för entreprenörskapskunnande (EntreComp*). Yoop erbjuder information och tips på hur studerande kan ansöka om tillgodoräknande icke-formellt kunnande relaterat till entreprenörskapskunnande. Yoop uppmuntrar studerande att även ansöka om möjligheten att få tillgodoräknat aktiviteter som är relaterade till entreprenörskap och som förvärvas utanför högskolan, till sina kommande entreprenörskapsstudier.

Yoop har även en lärardel, där det finns rekommendationer och exempel på god praxis.

Projektet är förverkligat i samarbete med nio högskolor:

Åbo universitet (koordinator)

Åbo Akademi

Åbo yrkeshögskola

Aalto universitet

Yrkeshögskolan Haaga-Helia

Yrkeshögskolan LAB

LUT-universitet

Uleåborgs universitet

Uleåborgs yrkeshögskola

Förfrågningar:

Åbo universitet, Institutionen för foretagsledning och entreprenörskap, Projektforskare Satu Aaltonen satu.aaltonen[at]utu.fi

Projektledare Kirsi Peura, PhD, Åbo universitet

*Kartläggning av kunnande avsnittet baserar sig på EntreComp-ramverket, dvs. The European Entrepreneurship Competence Framework. (Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884).

Studerandeupplevelser