Siirry sisältöön
Facebookyoutubeinstagram

Yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi!

Yoop auttaa korkeakouluopiskelijaa yrittäjyyteen liittyvän osaamisen hyödyntämisessä osana korkeakouluopintoja. Se auttaa olemassa olevan osaamisen tunnistamisessa sekä tarjoaa tietoa ja vinkkejä, kuinka opiskelija voi hakea jo hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan. Yoop kannustaa opiskelijoita myös hakemaan mahdollisuuksia sisällyttää tuleviin yrittäjyysopintoihinsa korkeakoulun ulkopuolista, yrittäjyysosaamista kartuttavaa toimintaa. Yoopissa on myös oma opettajan osio, jossa on suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Työkalu on kehitetty korkeakoulutuksen kehittämishankkeessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Lue lisää.

Mitä on yrittäjyysosaaminen?

Yrittäjyysosaaminen on moniulotteinen asia, joka muodostuu useiden erilaisten tieto-, taito- ja asennealueiden yhdistelmistä.

Se pitää sisällään esimerkiksi:

Kuinka hyödyntää yrittäjyysosaamista korkeakouluopinnoissa?

Voit saada opintopisteitä esimerkiksi yritystoiminnasta, työelämästä, opiskelijajärjestöissä toimimisesta tai muusta harrastustoiminnasta!

Voit hyödyntää jo olemassa olevan yrittäjyysosaamisesi muuntamalla tietosi ja taitosi opintopisteiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Korkeakouluissa tästä käytetään nimitystä joko AHOTointi tai HOTtaus.

Voit sopia opettajasi kanssa etukäteen yrittäjyyteen tai yrittäjämäiseen toimintaan liittyvän osaamisen hankkimisesta korkeakoulun kurssien ulkopuolella. Tämä on opinnollistamista.

Muista, että sinun tulee opiskelijana olla itse aktiivinen opintopisteet saadaksesi!

Opintojen vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintokokonaisuus

Opintojen suorittaminen opintosuunnitelman mukaan

  • Opintojen valitseminen
  • Opintoihin osallistuminen
  • Opintojen suorittaminen

Ahotointi/hottaus

Voit hyväksyttää olemassaolevaa osaamistasi suoraan opintopisteiksi

  • Osaamisen kartoittaminen
  • Osaamisen osoittaminen
  • Hyväksyttäminen

Opinnollistaminen

Voit korvata osan tulevista opinnoistasi yrittäjyysosaamista kartuttavalla toiminnalla

  • Soveltuva työ tai toiminta
  • Suunnitelman laatiminen
  • Osaamisen kerryttäminen, osoittaminen ja hyväksyttäminen

Opiskelijoiden kokemuksia