Siirry sisältöön

Yrittäjyysosaamisesta opintopisteitä!

Facebookyoutubeinstagram

Voit hyödyntää itsearviointia yrittäjyysosaamisen AHOTointiin/hottaukseen tai opinnollistamiseen valmistautumiseen.

Toimi näin

  1. Kartoita yrittäjyysosaamisesi nykytilanne
  2. Löydä osaamistasi vastaava opintojakso
  3. Ota yhteyttä opintojen vastuuhenkilöön
  4. Dokumentoi osaamisesi
  5. Sovi hyväksynnästä opintojen vastuuhenkilön kanssa


Kysymyksiä ja vastauksia

Itsearviointiin ja sen käyttöön liittyvät kysymykset

Itsearviointi auttaa sinua jäsentämään yrittäjyysosaamistasi sekä sisällyttämään korkeakouluopintojen ulkopuolella hankittua yrittäjyysosaamista osaksi opintojasi. Itsearviointi toimii oman korkeakoulusi käytäntöjen tukena.

Itsearvioinnissa valitset esitetyistä väittämistä ne, joiden koet sopivan omaan osaamiseesi sekä kuvailet, minkälaisen tekemisen kautta osaaminen on syntynyt.
Saat tuloksena arvion omasta yrittäjyysosaamisestasi.

Voit hyödyntää itsearviointia yrittäjyysosaamisen AHOTointiin/hottaukseen tai opinnollistamiseen valmistautumiseen.

Kun saat koosteen itsearvioinnin vastauksistasi, vertaa sitä tutkintosi opintojaksoon. Ota yhteyttä kurssista vastaavaan opettajaan ja keskustele hänen kanssaan osaamisesi ja kurssin vastaavuuksista.

Tämän jälkeen mieti, miten osoitat osaamisesi (katso vinkit seuraavasta kysymyksestä) ja esittele ehdotuksesi kyseisen kurssin vastuuopettajalle.

Ahotointiin ja opinnollistamiseen liittyvät kysymykset

Jokaisella korkeakoululla on oma toimintamallinsa ahotointiin ja opinnollistamiseen. Vinkkejä osaamisen osoittamiseen löytyy vinkki-osiosta.

Ahotoinnilla tarkoitetaan aiemmin hankittua osaamista, joka voidaan sisällyttää osaksi opintoja joko hyväksiluvun ja osaamisen näytön kautta. Opinnollistamisen avulla voit hyödyntää opintojen ohessa työssä tai harrastustoiminnassa kertyvän opintosuunnitelman mukaisen osaamisen osaksi opintojasi. Opinnollistaminen edellyttää yhteisesti tehtyä suunnitelmaa.

Jokaisella korkeakoululla on oma tapansa muualla kertyneen osaamisen hyväksymisestä osaksi opintoja. Voit kysyä asiasta esimerkiksi kurssin vastuulliselta opettajalta, opettajatuutorilta tai opintojen ohjaajalta.

Perehdy oman korkeakoulusi opinto-oppaaseen ja kyseisen kurssin kuvaukseen.

Ahotoitava tai opinnollistettava osaaminen riippuu opiskelemastasi alasta ja oman korkeakoulusi käytännöistä. Voit kysyä asiasta esimerkiksi opettajatuutorilta tai opintojen ohjaajalta.

Olennaista on, että vastaako osaamisesi kurssin osaamistavoitteita. Reflektoi osaamistasi ja vertaa sitä ahotoitavan kurssin tavoitteisiin. Mieti, onko osaamisesi edelleen ajankohtaista tänäkin päivänä.

Perehdy oman tutkintosi sisältöihin ja vertaa yrittäjänä kerryttämääsi osaamista kurssien osaamistavoitteisiin. Osaamista, jota sinulla jo on, voit ahotoida. Osaamista, jota sinulle yrittäjänä kertyy opintojen aikana, voit opinnollistaa. Jokaisella korkeakoululla on oma tapansa muualla kertyneen osaamisen hyväksymisestä osaksi opintoja. Voit kysyä asiasta esimerkiksi kurssin vastuulliselta opettajalta, opettajatuutorilta tai opintojen ohjaajalta.

Ahotointi sisältää hyväksiluvun ja osaamisen näyttämisen.

Työssä tai harrastustoiminnassa kertyneen osaamisen voit osoittaa osaamisen näytöllä. Näyttötapoja on monia ja näyttöjen toteuttaminen vaihtelee korkeakouluittain.

Hyväksiluku tarkoittaa muualla hankittujen korkeakoulutasoisten opintojen sisällyttämistä osaksi nykyisiä opintojasi sisällöstä riippuen joko kokonaan tai osittain.

Opinnollistamisen avulla voit hyödyntää opintojen ohessa työssä tai harrastustoiminnassa kertyvän opintosuunnitelman mukaisen osaamisen osaksi opintojasi.

Osaamisen osoittaminen

Miten käytännössä osoitan osaamiseni?

Opiskelijoiden kokemuksia