Siirry sisältöön

Studiepoäng av entreprenörskapskunnande!

Hur fungerar Yoop:s verktyg där du som studerande kan få studiepoäng för dina entreprenöriella kunskaper?

Facebookyoutubeinstagram

Du kan utnyttja självutvärderingen för att förbereda dig för processen för erkännande av tidigare förvärvat kunnande eller godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt.

Gör så här

  1. Kartlägg ditt nuvarande entreprenörskapskunnande
  2. Hitta en studieperiod eller kurs som motsvarar ditt kunnande
  3. Kontakta studiernas ansvarsperson
  4. Dokumentera ditt kunnande
  5. Avtala om tillgodoräknande av icke-formellt lärande med kursens ansvarsperson


Frågor och svar

Frågor som gäller självutvärderingen och dess användning

Självutvärderingen hjälper dig att strukturera ditt entreprenörskapskunnande och hjälper dig att inkludera entreprenörskapskunnande som skaffats utanför högskolestudierna i dina studier. Självutvärderingen fungerar som stöd för din egen högskolas praxis. 

Välj påståenden som du upplever passar in på ditt kunnande och beskriv genom vilken slags verksamhet kunnandet har uppstått.
Resultatet är en bedömning av ditt entreprenörskapskunnande.

Du kan utnyttja självutvärderingen för att förbereda dig för processen för erkännande av tidigare förvärvat kunnande eller godkännande av kunnande som förvärvas på annat sättt. 

När du får en sammanfattning av dina svar, ska du jämföra den med lärandemålen för kurser i examen. Kontakta den lärare som ansvarar för kursen och diskutera med hen om likheterna mellan ditt kunnande och kursens krav. Fundera därefter på hur du kan påvisa ditt kunnande (se tips på nästa fråga) och presentera ditt förslag för den ansvariga läraren för kursen i fråga.

Frågor om erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Varje högskola har sin egen verksamhetsmodell för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännade av kunnande som förvärvas på annat sätt. Tips om hur man visar kunnandet finns i avsnittet Tips.

Det som skiljer dessa termer åt är tidsramen när kunnandet är förvärvat. Med erkännande av tidigare förvärvat kunnande (AHOT) avses tidigare förvärvat kunnande som kan inkluderas i studierna antingen genom tillgodoräkning eller yrkesprov.

Med hjälp av godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt (opinnollistaminen) kan du få studiepoäng för det kunnande som du förvärvar i arbete eller hobbyverksamhet vid sidan av studierna. Godkännandet förutsätter en gemensam plan med läraren och ska följa studieplanen. 

Varje högskola har sina egna förfaringssätt för dessa processer. Du kan fråga till exempel den ansvariga läraren, egenläraren eller studiehandledaren. 

Bekanta dig med din högskolas studiehandbok och beskrivningen av kursen i fråga. 

Det kunnande som kan erkännas eller godkännas till studier beror på den bransch du studerar och din egen högskolas praxis. Du kan fråga till exempel din egenlärare eller studiehandledaren om saken.

Det väsentliga är att ditt kunnande motsvarar kursens lärandemål. Reflektera över ditt kunnande och jämför det med lärandemålen för kursen som du vill avlägga med erkännande av tidigare förvärvat kunnande. Fundera på om ditt kunnande fortfarande är aktuellt i dag.

Bekanta dig med innehållet i din examen och jämför det kunnande du som företagare har samlat in med kursernas lärandemål. Du kan få erkänt det kunnande du redan har. Det kunnande som du förvärvar som företagare under studietiden kan du få godkänt till studierna.

Varje högskola har sitt eget sätt att godkänna kunnande som förvärvas på annat sätt som en del av studierna. Du kan fråga till exempel den ansvariga läraren, egenläraren eller studiehandledaren.

I erkännandet av kunnandet ingår visande av kunnandet.

Du kan visa ditt kunnade som du förvärvat i arbetet eller hobbyverksamheten med hjälp av yrkesprov. Det finns många olika sätt att avlägga yrkesprov och genomförandet av yrkesproven varierar från högskola till högskola.

Tillgodoräknande innebär att studier på högskolenivå som förvärvats någon annanstans inkluderas i dina nuvarande studier antingen helt eller delvis beroende på innehållet.

Med hjälp av godkännande av kunnande som förvärvas, kan du utnyttja det kunnande som följer studieplanen som du skaffar i arbete eller hobbyverksamhet vid sidan av studierna.

Visande av kunnande

Hur ska jag i praktiken visa mitt kunnande?

Studerandeupplevelser