Siirry sisältöön

Vad är entreprenörskapskunnande?

Entreprenörskapskunnande är en mångfacetterad fråga som består av kombinationer av flera olika kunskaper, färdigheter och attityder.

Det omfattar till exempel:

Hur kan man utnyttja entreprenörskapskunnande i högskolestudierna?

Du kan få studiepoäng till exempel från företagsverksamhet, arbetslivet, verksamhet i studerandeorganisationer eller annan hobbyverksamhet!

Du kan utnyttja ditt befintliga entreprenörskapskunnande genom att omvandla dina kunskaper och färdigheter till studiepoäng genom att identifiera och erkänna ditt kunnande. Detta kallas i högskolorna för erkännande av tidigare förvärvat kunnande (AHOTointi eller HOTtaus på finska. För tillfället finns inga  svenska termer för dessa).

Du kan på förhand komma överens med din lärare om att skaffa kunskaper om entreprenörskap eller företagarverksamhet utanför högskolans kurser. Detta kallas för godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt (opinnollistaminen på finska. För tillfället finns ingen svensk term för detta). 

Kom ihåg att du som studerande själv ska vara aktiv för att få studiepoäng!

Alternativa sätt att avlägga studier

Studiehelhet

Att avlägga studier enligt studieplanen

  • Val av studier
  • Deltagande i studier
  • Avläggande av studier

Erkännande av tidigare förvärvat kunnande

Du kan få godkänt ditt befintliga kunnande direkt som studiepoäng

  • Kartläggning av kunnande
  • Visande av kunnande
  • Godkännande

Godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Du kan ersätta en del av dina kommande studier med verksamhet som ökar entreprenörskapskunnandet

  • Lämpligt arbete eller lämplig verksamhet
  • Uppgörande av plan
  • Ackumulering, påvisande och godkännande av kunnande

Studerandeupplevelser