Siirry sisältöön
Facebookyoutubeinstagram

Entreprenörskapskunnande till studiepoäng!

Yoop hjälper högskolestuderande att utnyttja kunnande relaterat till entreprenörskap som en del av sina högskolestudier. Verktyget hjälper med att identifiera kunnande, som man redan förvärvat, samt erbjuder information och tips på hur studerande kan få erkänt tidigare förvärvat kunnande som en del av sin examen. Yoop uppmuntrar studerande att även ansöka om möjligheten att få tillgodoräknat aktiviteter som är relaterade till entreprenörskap och som förvärvas utanför högskolan, till sina studier. Yoop har även en lärardel, med rekommendationer och exempel på god praxis.

Verktyget har utvecklats i samarbete mellan universitet och yrkeshögskolor inom ramen för ett utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen. Läs mer.

Vad är entreprenörskapskunnande?

Entreprenörskapskunnande är en mångfacetterad fråga som består av kombinationer av flera olika kunskaper, färdigheter och attityder.

Det omfattar till exempel:

Hur kan man utnyttja entreprenörskapskunnande i högskolestudierna?

Du kan få studiepoäng till exempel från företagsverksamhet, arbetslivet, verksamhet i studerandeorganisationer eller annan hobbyverksamhet!

Du kan utnyttja ditt befintliga entreprenörskapskunnande genom att omvandla dina kunskaper och färdigheter till studiepoäng genom att identifiera och erkänna ditt kunnande. Detta kallas i högskolorna för erkännande av tidigare förvärvat kunnande (AHOTointi eller HOTtaus på finska).

Du kan på förhand komma överens med din lärare om att skaffa kunskaper om entreprenörskap eller företagarverksamhet utanför högskolans kurser. Detta kallas för godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt (opinnollistaminen på finska). 

Kom ihåg att du som studerande själv ska vara aktiv för att få studiepoäng!

Alternativa sätt att avlägga studier

Studiehelhet

Att avlägga studier enligt studieplanen

  • Val av studier
  • Deltagande i studier
  • Avläggande av studier

Erkännande av tidigare förvärvat kunnande

Du kan få godkänt ditt befintliga kunnande direkt som studiepoäng

  • Kartläggning av kunnande
  • Visande av kunnande
  • Godkännande

Godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Du kan ersätta en del av dina kommande studier med verksamhet som ökar entreprenörskapskunnandet

  • Lämpligt arbete eller lämplig verksamhet
  • Uppgörande av plan
  • Ackumulering, påvisande och godkännande av kunnande

Studerandeupplevelser