Siirry sisältöön

Till läraren

Yoop är ett lättanvänt verktyg för att kartlägga och göra entreprenörskapskunnande, som är förvärvat utanför den formella utbildningen, till en del av högskolestudier.

Facebookyoutubeinstagram

Vad är Yoop?

Yoop är ett lättanvänt verktyg för att kartlägga och göra entreprenörskapskunnande, som är förvärvat utanför den formella utbildningen, till en del av högskolestudier.

Undervisnings- och kulturministeriet och högskolornas rektorsråd UNIFI och ARENE uppmuntrar högskolorna att utveckla praxis för identifiering och erkännandet av tidigare förvärvat kunnande (AHOTointi på finska) och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt (opinnollistaminen på finska). Dessa två begrepp utgör tillsammans begreppet tillgodoräknande av icke-formellt lärande. Särskild uppmärksamhet har fästs vid att erkänna högskolestuderandenas tidigare förvärvat entreprenörskapskunnande och vid att godkänna entreprenörskapskunnande som förvärvas utanför den formella utbildningen. Yoop är en lösning till detta.

Hur kan du använda Yoop?

I lärarens material kan du läsa om:

  • rekommendationer för att utveckla högskolornas praxis för tillgodoräknade av icke-formellt lärande
  • exempel på god praxis angående tillgodoräknande av icke-formellt lärande vid finländska högskolor

Från materialet för studerande kan du utnyttja följande i ditt eget arbete:

  • basinformation om vad identifiering och erkännande av kunnande och godkännande av kunnande förvärvat på annat sätt är och hur de skiljer sig åt från andra sätt att avlägga studier
  • tips för att visa kunnande
  • självutvärdering av entreprenörskapskunnande* som en del av processen för tillgodoräknande av icke-formellt lärande. Efter att ha kompletterat självutvärderingen, får studerande en PDF-fil som hen kan använda i diskussionerna med läraren ansvarig för kursen du vill få tillgodoräknat.

*Självutvärderingen av entreprenörskapskunnande baserar sig på den europeiska referensramen för entreprenörskapskunnande (EntreComp). Du kan även utnyttja den i planeringen av kurser och utvecklingen av läroplaner. (Källa: Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884, läs mer här)

Material för studerande 

Bekanta dig med materialet på webbplatsen för studerande. Där hittar du information om erkännandet av tidigare förvärvat kunnande och om godkännandet av kunnande som förvärvas på annat sätt samt lär dig förstå studerandens perspektiv.

Lärarens materialÅtgärdsrekommendationer

Erkännande av tidigare förvärvat entreprenörskapskunnande och godkännande av entreprenörskapskunnande som förvärvas på annat sätt kräver ytterligare utveckling vid högskolorna. Här hittar du allmänna rekommendationer som huvudsakligen lämpar sig för båda processerna.  (Rekommendationerna grundar sig på den nationella utredningen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-600-3.)

 

Studerandeupplevelser