Siirry sisältöön

Bedömning av entreprenörskapskunnande

Facebookyoutubeinstagram

Nuvarande utmaningar:

Det är svårt att bedöma entreprenörskapskunnandet, eftersom det inte finns endast en gemensam förståelse för vad begreppet innehåller. Innehållet i och målen för olika entreprenörskapsstudier varierar också, och lärarens subjektiva åsikt om bedömning av kunnande framhävs. När man bedömer hur kunnandet motsvarar kursens lärandemål, är det viktigt att kursbeskrivningarna är baserade på kunnande och att de tydligt beskriver vad man bör lära sig under kursen. Det är också svårt att bedöma kunnande som förvärvats utanför högskolestudierna på en betygsskala utan kriterier som planerats på förhand. Ofta lär man sig också sådant som inte nämns i kursbeskrivningen, men som läraren på kursen anser vara så viktigt att kursen inte kan utföras genom tillgodoräknande av icke-formellt lärande. Dessa är ofta s.k. överförbara färdigheter såsom färdigheten att arbeta i grupp, studie- eller kommunikationsfärdigheter. Enligt principerna för erfarenhetsbaserat lärande förändras upplevelsen till inlärning först när man kombinerar det med generaliserbar teoretisk kunskap.

För att lösa utmaningarna i anslutning till bedömningen av entreprenörskapskunnandet rekommenderar vi:

  • Att man gör synligt kursens lärandemål för begreppsmässiga och teoretiska färdigheter, praktiska färdigheter samt överförbara färdigheter (såsom grupparbets-, studie- och kommunikationsfärdigheter osv.) i kursbeskrivningarna.
  • Att man säkerställer att kunnande som studeranden har tidigare förvärvat eller ska förvärva lämpar sig för lärandemålen för kursen oberoende av hur kunnandet har förvärvats eller ska förvärvas.
  • Att man i tillgodoräknande av icke-formellt lärande alltid inkluderar en reflektiv del som omvandlar erfarenheten till kunnande.

Att man tar fram bedömningskriterier för bedömning av prestationerna och kunnandet i samband med tillgodoräknande av icke-formellt lärande.

Andra åtgärdsrekommendationer

Studerandeupplevelser