Siirry sisältöön

Yrittäjyysosaamisen arviointi

Facebookyoutubeinstagram

Nykyiset haasteet:

Yrittäjyysosaamista on vaikea arvioida, koska ei ole vain yhtä, jaettua ymmärrystä siitä, mitä se sisältää. Erilaisten yrittäjyysopintojen sisällöt ja tavoitteet vaihtelevat myös, ja opettajan subjektiivinen mielipide osaamisen arvioinnissa korostuu. Arvioitaessa osaamisen vastaavuutta kurssin tavoitteisiin on tärkeää, että kurssikuvaukset ovat osaamisperustaisia ja niissä on kuvattu selkeästi, mitä kurssin aikana tulisi oppia. Korkeakouluopintojen ulkopuolella hankitun osaamisen arviointi arvosana-asteikolla on myös vaikeaa ilman etukäteen suunniteltua kriteeristöä. Usein kurssilla myös opitaan asioita, joita ei ole kurssikuvauksessa mainittu, mutta joiden oppimista kurssin opettaja pitää niin tärkeänä, että kurssia ei voi ahotoida tai opinnollistaa. Nämä ovat monesti ns. siirrettäviä taitoja kuten ryhmätyö-, opiskelu- tai viestintätaitoja. On hyvä myös huomioida, että kokemus muuttuu oppimiseksi vasta kun siihen yhdistetään yleistettävää, teoreettista tietoa.

Haasteiden ratkaisemiseksi yrittäjyysosaamisen arviointiin liittyen suosittelemme:

  • Tehdään kurssikuvauksiin näkyväksi käsitteellisten ja teoreettisten, käytännön tekemiseen liittyvien sekä siirrettävien taitojen osalta (kuten ryhmätyötaidot, opiskelutaidot, viestintätaidot ym.) kurssin osaamistavoitteet.
  • Varmistetaan, että opiskelijan osaaminen sopii ahotoitavan/opinnollisetettavan kurssin tavoitteisiin riippumatta siitä, miten osaaminen on hankittu. 
  • Sisällytetään ahotointiin ja opinnollistamiseen aina reflektio-osuus, jotta kokemus muuntuu osaamiseksi. 
  • Tehdään arviointikriteeristö suoritusten ja osaamisen arviointiin ahotoinnin ja opinnollistamisen yhteydessä. 

Muut toimenpidesuositukset

Opiskelijoiden kokemuksia