Siirry sisältöön

Praxis och principer på högskolenivå

Facebookyoutubeinstagram

Nuvarande utmaningar:

För många lärare kan det ännu vara oklart hurdana anvisningar och praxis deras högskola har när det gäller tillgodoräknandet av icke-formellt lärande, dvs. erkännandet av tidigare förvärvat entreprenörskapskunnande (AHOTointi) och godkännande av entreprenörskapskunnande som förvärvas på annat sätt (opinnollistaminen). I brist på anvisningar och praxis utvecklar varje lärare egna ad hoc lösningar för olika situationer. Detta kan leda till en ojämlik situation mellan studerande. Studerande känner heller inte alltid till möjligheten att utnyttja det kunnande som uppstår i praktiken som en del av sina studier.

För att lösa utmaningarna i fråga om praxis, ansvar och principer på högskolenivå rekommenderar vi:

  • Att man identifierar att praxisen för tillgodoräknande av icke-formellt lärande berör hela högskolan.
  • Att man planerar en tydlig process för tillgodoräknande av icke-formellt lärande på högskolenivå.
  • Att man lyssnar på undervisningspersonalen när processen skapas.
  • Att det anges systematiskt för alla kurser i studiehandboken (1) om tillgodoräknade av icke-formellt lärande är helt/delvis/inte alls är möjligt i kursen, (2) hur kunnandet påvisas och (3) hur kunnandet bedöms.
  • Att man utarbetar högskolespecifika anvisningar för i hur hög grad man kan utnyttja tillgodoräknandet av icke-formellt kunnande i varje examen samt hur man dokumenterar och följer upp hur detta genomförs.
  • Att man garanterar en jämlik behandling av studerande genom att göra processerna för  tillgodoräknande av icke-formellt lärande på högskolenivå transparent.

Andra åtgärdsrekommendationer

Studerandeupplevelser