Siirry sisältöön

Korkeakoulutason käytännöt ja periaatteet

Facebookyoutubeinstagram

Nykyiset haasteet:

Monelle opettajalle voi olla vielä epäselvää, millaiset ohjeistukset ja käytännöt heidän korkeakoulussaan on yrittäjyysosaamisen ahotoinnissa ja opinnollistamisessa. Kun ohjeet ja ohjeistukset puuttuvat, kukin opettaja kehittää omia ratkaisuja tilanteen mukaan. Tämä saattaa johtaa epätasa-arvoiseen tilanteeseen opiskelijoiden välillä. Opiskelijatkaan eivät aina välttämättä tiedä mahdollisuudesta hyödyntää käytännössä syntynyttä osaamista osana opintojaan. 

Haasteiden ratkaisemiseksi korkeakoulutason käytäntöihin, vastuisiin ja periaatteisin liittyen suositellaan, että: 

  • Tunnistetaan, että ahotointi- ja opinnollistamiskäytännöt koskettavat koko korkeakoulua. 
  • Suunnitellaan selkeä prosessi ahotointiin ja opinnollistamiseen korkeakoulutasolla. 
  • Kuunnellaan opetushenkilökunnan ääntä prosessin luomisessa. 
  • Merkitään opinto-oppaaseen systemaattisesti kaikkien kurssien kohdalle (1) voiko kurssin ahotoida/opinnollistaa kokonaan/osittain/ei-lainkaan, (2) miten osaaminen osoitetaan ja (3) miten osaaminen arvioidaan. 
  • Laaditaan korkeakoulukohtaiset ohjeet sille, paljonko kussakin tutkinnossa voi ahotoida ja opinnollistaa sekä miten niiden toteutumista dokumentoidaan sekä seurataan. 
  • Taataan opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu tekemällä ahotointi- ja opinnollistamisprosesseista korkeakoulutasolla läpinäkyviä.

Muut toimenpidesuositukset

Opiskelijoiden kokemuksia