Siirry sisältöön

Samarbete med tredje parter för godkännandet av kunnande som förvärvas på annat sätt

Facebookyoutubeinstagram

Nuvarande utmaningar:

Arbetsplatser, såsom företag och föreningar, står i centrum när man talar om erfarenhetsbaserat lärande, eftersom inlärningen sker där. Det är inte egalt vilka samarbetspartner högskolan väljer. Det är också bra att komma ihåg att verksamhetslogiken och förfaringssätten i företag, föreningar och högskolor är olika. Det är viktigt att identifiera och vara medveten om detta för att undvika de värsta fallgroparna i umgänget och kommunikationen. Nuförtiden är också människornas omsättning i olika organisationer stor. Verksamheternas olika typer av logik och människorna som byts ut är en utmaning för samarbetet och för uppbyggnaden av förtroende.

För att lösa utmaningarna i samarbetet med aktörer utanför högskolan rekommenderar vi:

  • Att man väljer externa partner och samarbetspartner enligt lärandemålen för entreprenörskapskurserna och för att bidra till studerandes inlärning.
  • Att man funderar på hur man ska gå tillväga med tredje parter, strävar efter ömsesidig respekt för varandras sakkunnighet och för en öppen diskussion om målen för samarbetet.

Andra åtgärdsrekommendationer

Studerandeupplevelser