Siirry sisältöön

Case: Entrepreneurial Assignment -kursen

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Samarbete med tredje parter för godkännandet av kunnande som förvärvas på annat sätt.

Bakgrund  

Entrepreneurial Assignment-kursen som genomförs vid Uleåborgs universitet skapades för att man ville kunna identifiera och erkänna entreprenörskapsupplevelsen i större utsträckning än genom grundandet av ett eget företag. Dessutom strävar man efter en mer systematisk verksamhet genom att erbjuda helheter som gör det möjligt att samla det tidigare förvärvade kunnandet till studiepoäng.  

Genomföringssätt

Det är fråga om en färdig studiehelhet som består av två delar: praktiskt arbete (inkl. evenemang och utbildningar med företagartema) och en skriftlig teoretisk del som skrivs självständigt. Den praktiska delen möjliggör olika typer tillgodoräknandet av icke-formellt lärande relaterat till entreprenörskapskunnande. Studiehelheten har i huvudsak tillämpats för godkännandet av praktiska företagsverksamheter som förvärvats på annat sätt, men den lämpar sig också för erkännande av tidigare förvärvat kunnande.  

De studiehelheter som erbjuds är inte fastslagna, utan deras innehåll varierar från fall till fall. De företagarutbildningar och evenemang som ingår i den praktiska delen diskuteras på ett forum som sammanträder med cirka tre månaders mellanrum. I forumet deltar representanter från olika organisationer, såsom Uleåborgs universitets biämne entreprenörskap och från Tellus-arenan samt från företagarprogrammet Avanto som riktar sig till studerande vid Uleåborgs universitet och Uleåborgs yrkeshögskola. Man håller också regelbundet kontakten med representanten för OuluES, dvs. det studerandeledda startuppsamfundet. 

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Kursen (5 sp) erbjuds av handelshögskolan och det är möjligt att som delprestation inkludera funktioner eller aktiviteter i anslutning till företagande (t.ex. frivilligarbete) eller deltagande i evenemang (hackathon m.fl.). Dessutom är det möjligt att få godkänt kunnandet som förvärvas genom deltagandet i OuluES-verksamheten. 

Samarbetet med OuluES genomförs i praktiken så att de kontaktar kursrepresentanten minst en gång per halvår och berättar om vilka utbildningar eller innehåll som kommer att ordnas. Man diskuterar tillsammans vilka skriftliga tilläggsprestationer som krävs av de studerande för att 5 sp ska fyllas. Dessutom kommer man överens om marknadsföringen av innehållet. Av OuluES verksamheter har kursens delprestationer varit Human Accelerator-programmet samt Startup Weekend.  

I övrigt genomförs samarbetet med tredje parter genom diskussioner tillsammans om innehållets lämplighet som delprestation för kursen. Innehållet ska vara på högskolenivå. Detta sker enligt överenskommelse och från fall till fall. 

Den vetenskapliga verifieringen av kunnandet sker med hjälp av skriftliga uppgifter (t.ex. en reflekterande essä). Studerandena erbjuds ett materialpaket som de använder för reflektionerna i inlärningsdagboken. 

Prestationsbedömning 

I bedömningen beaktas hur väl den studerande har lyckats tillämpa teorin i praktiken, hur studeranden tagit till sig sambandet mellan dessa två samt förstått olika former av företagande. 

Ytterligare information 

Studerandeupplevelser