Siirry sisältöön

Case: Entreprenörskaps-PSP (Personlig studieplan)

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Praxis och principer (individualisering av studierna)

Bakgrund

Studerandes bakgrunder och entreprenörskapskunnande är mycket heterogena. Likaså kan deras mål för entreprenörskapsstudier vara många. Därför finns det en risk att de studerande inte blir motiverade av studierna om de inte görs personliga. Med hjälp av Entreprenörskaps-PSP kan den studerande planera sina egna studier så att de stöder och/eller utnyttjar det befintliga kunnandet samt ger sådant nytt kunnande som studeranden behöver för sitt eget företagande eller för att utveckla sitt/familjens/arbetsgivarens eller andra företags verksamhet. 

Entreprenörskaps-PSP hjälper också läraren att planera kursernas innehåll och verksamhet så att de intresserar och motiverar alla studerande som deltar. Med hjälp av Entreprenörskaps-PSP kan man också lättare hitta sådant kunnande och sådana erfarenheter som de studerande kan dela med sig av med hjälp av kollektivt lärande. 

Genomföringssätt 

Haaga-Helia yrkeshögskolans studerande fyller i början av studierna i blanketten Entreprenörskaps-PSP. Blanketten innehåller frågor om bland annat:  

  • vilket slags entreprenörskapskunnande studeranden redan har,  
  • om studeranden vill ha en personlig handledningstid,  
  • om studeranden har ett eget företag/familjeföretag eller tankar på att grunda eller köpa ett eget företag,  
  • varför studeranden är intresserad av entreprenörskapsstudier, 
  • vilka kurser studeranden är intresserad av att avlägga,  
  • hur mycket studeranden kan delta i kontaktundervisning,  
  • hurdan tidtabell studeranden planerat för sina studier,  
  • om syftet är att göra lärdomsprovet om entreprenörskap för sitt egna eller någon annans företag,

De studerande ombeds dessutom att genom sin underskrift förbinda sig till studierna eller meddela om kommande ändringar i sina planer.  

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Tillgodoräknandet av icke-formellt lärande planeras med hjälp av Entreprenörskaps-PSP. Planen ändras/kompletteras/korrigeras under kurserna om den studerande till exempel märker att hen har ett visst kunnande eller att hen behöver något tilläggskunnande som han eller hon inte ursprungligen hade tänkt på. 

Bedömning 

Entreprenörskaps-PSP bedöms inte utan är ett verktyg för planering av entreprenörskapsstudierna. 

Studerandeupplevelser