Siirry sisältöön

Case: Entreprenörskapsportföljkurs

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Praxis och principer (individualisering av studierna, ansvarig lärare); Bedömning av kunnandet (reflektering av inlärningen)

Bakgrund

Y-portföljen är en kurs i entreprenörskaps- och arbetslivsfärdigheter som gör det möjligt att godkänna utvecklingen av dessa färdigheter som förvärvas på annat sätt. Y-portföljen gör det möjligt att godkänna entreprenörskapskunnande som förvärvas genom aktiviteter som utvecklar den studerandes kompetens och allmänna förståelse för företagande, såväl inom affärsverksamhet, organisationsutveckling och annat samhälleligt utvecklings- och förändringsarbete. 

Y-portföljen utvecklades av Tammerfors högskolegemenskap (TAU och TAMK) för behovet av att synliggöra entreprenörskaps- och arbetslivsfärdigheter för studerande och lärare samt behovet av att stöda studerandens entreprenörskaps- och arbetslivsfärdigheter. 

Genomföringssätt 

Y-portföljen byggs upp genom tre delområden:

  1. Inledande möte som grupp: man går igenom hur Y-portföljen ska genomföras, de studerandes personliga planer, tidtabellen och genomföringsplaner. 
  2. Skapandet av inlärningsresultatet: ett sätt att visa sin inlärning, till exempel en blogg, en ”handbok för entreprenörskap” eller ett föredrag. 
  3. Faciliterade reflektionsmöten som grupp: dialog, respons och kamratstöd. 

Kursens innehåll fastställs för varje studerande tillsammans med kursens ansvariga handledare. Innehållet grundar sig på personliga lärandemål. Studierna kan omfatta studier med anknytning till entreprenörskap, såsom arbetsperioder, samarbetsprojekt eller inledande av affärsverksamhet i ett eget företag, utveckling av befintlig affärsverksamhet och genomförande av olika försök. I studierna kan också ingå litteratur och föreläsningar/seminarier om ämnet. Studierna kan även avläggas genom förtroendeuppdrag i en organisation som stöder entreprenörskap, deltagande i företagarträning, som inte tillgodoräknas i studierna, som organiseras av högskola eller annan aktör, eller genom frivilligarbete i ett företagarsamfund. 

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Y-portföljen handlar specifikt om godkännande av entreprenörskapskunnande som förvärvas på annat sätt.

Bedömning 

Godkänd/underkänd: Kursen är godkänd när den studerande har visat självständigt, målinriktat arbete för sina egna mål. Studeranden har ställt upp mål, arbetat för dem och utvärderat sina framsteg kvantitativt och kvalitativt. 

Kursen är underkänd om den studerande inte har lyckats planera och producera en inlärningsprocess. Studeranden har inte genomfört kursens mål så att hen självständigt kan beskriva deras betydelse och funktion med tanke på det egna lärandet. 

Ytterligare information 

Studerandeupplevelser