Siirry sisältöön

Case: Förutseende erkännande av kunnande med hjälp av yrkesprovsdagar

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Kunnandet och bedömningen av det

Bakgrund 

Målet med yrkesprovsdagarna är att identifiera och erkänna den studerandes kunnande innan han eller hon inleder studierna.  

Genomföringssätt 

Vid Lapplands yrkeshögskola håller man på att utveckla ett s.k. förutseende erkännande av tidigare förvärvat kunnande: då en studerande kommer för att studera (= får ett studiebeslut) börjar han eller hon fundera på sitt eget kunnande och deltar i en yrkesprovsdag innan studierna inleds. 

I utbildningen i företagsekonomi har man prövat på en yrkesprovsdag (fyra yrkesprovsdagar under olika tider). 

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Yrkesprovet består av fem faser:

  1. Studerande bedömer och beskriver själv sitt kunnande i förhållande till kursens lärandemål och sammanställer nödvändiga dokument. 
  2. Studerande förhandlar med egenläraren eller studiehandledaren om hur det tidigare förvärvade kunnandet kan erkännas. 
  3. Suderande ansöker om erkännande av tidigare förvärvat kunnande genom att fylla i ansökan i e-tjänsten (SoleOPS) 
  4. Den utbildningsansvariga fattar beslut om godkännande/underkännande eller komplettering av prestationen med hjälp av yrkesprov.  
  5. Yrkesproven är till exempel arbetsprov, intervjuer och skriftliga produkter 

Bedömning 

Egenläraren föreslår att den studerande avlägger ett yrkesprov, men om egenlärarens sakkunskap inte räcker till ombeds en sakkunniglärare delta. I provdagen deltar det yrkesprovsgrupper som bedömer den studerandes kunnande. 

Ytterligare information 

Studerandeupplevelser