Siirry sisältöön

Case: Lahti Venture Program (LVP)

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Samarbete med tredje parter för godkännandet av kunnande som förvärvas på annat sätt

Bakgrund 

Lahti Venture Program (LVP) föddes ur behovet att locka framtidens experter till området och föra samman entreprenörskapsorienterade studerande. Dessutom har man i regionen varit oroad över att det i området föds få tillväxtföretag som uppfyller startup-kriterierna. Därför utvecklades LVP med idén att sammanföra företagsintresserade studerandeteam med de utmaningar områdets företag har och på så sätt få ett unikt tillfälle för studerandeteamen att komma på en potentiell affärsidé.  

Genomföringssätt 

LVP är ett tävlingsliknande program med syftet att sammanföra multiprofessionella och tvärvetenskapliga studentlag för att lösa de utmaningar som dagens företag ställer. Varje lag löser en utmaning och juryn väljer den bästa och mest genomförbara. 

LVP genomförs som ett samarbete mellan LUT-universitetet, LAB yrkeshögskola, Helsingfors universitet och LADEC (Lahden Seudun Kehitys Oy). Programmet koordineras av Lahtis universitetscampus. Studerande vid LUT-universitetets högskolekampus i Lahtis, Lahtis yrkeshögskola och Helsingfors universitet kan delta i programmet. 

Ett utvecklingsbolag söker företag och utmaningar. I utformningen av utmaningen deltar ofta representanter för yrkeshögskolorna och universitetet. 

Programmet omfattar fem närdagar, ett företagsbesök samt gruppernas självständiga arbete. Programmet under närundervisningsdagarna består av föreläsningar om bl.a. idéskapande och grundande av ett startupföretag som lämpar sig för undervisningsinnehållet vid respektive läroanstalt. Varje grupp har en mentor som har varit lärare och företagsfaddrar vid de deltagande universiteten eller yrkeshögskolorna. Företagsfaddrarna är entreprenörsproffs med lång erfarenhet. Mentorernas uppgift är att vid behov stöda gruppens arbete och hjälpa gruppen att lösa utmaningen.  

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Varje deltagande universitet och högskola har sitt egna förfaringssätt för godkännandet av entreprenörskapskunnandet som förvärvas på annat sätt, och detta har varit en förutsättning för att LVP har lyckats. Till exempel vid LUT-universitetet sker detta via kursen Business Idea Development (6 sp). Studerande anmäler sig först till kursen, varefter hen anmäler sig till LVP-programmet. 

För en studieprestation vid yrkeshögskolan räcker det med att programmet har avlagts med godkänt resultat, vilket innebär närvaro under närundervisningsdagarna och i andra aktiviteter samt att en lösning föreslås. Utöver prestationen i ett ventureprogram vid universitetet producerar studerande en rapport där programmets prestation analyseras i den teoretiska referensramen för utveckling av idén. 

Prestationsbedömning 

Vid LUT-universitetet består kursens vitsord av avläggandet av programmet (50 procent) och studerandes skriftliga slutrapport (50 procent). Vitsord 0–5. Slutrapporten bedöms enligt samma kriterier som kursens övningsarbeten. Vid genomförandet av programmet används i tillämpliga delar motsvarande kriterier som i kursens obligatoriska delar. 

Ytterligare information 

Studerandeupplevelser