Siirry sisältöön

Case: Studerandens aktiva år

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Kunnande och bedömning av det (reflektering av inlärningen); praxis och principer (tillgodoräknande av icke-formellt lärande inom organisationsverksamhet)

Bakgrund

Studerandes aktiva år är tänkt att kombinera ledarskapserfarenhet från frivilligverksamheten med studierna. Idén är att bygga upp den studerandes egen ”personal frame of reference”. Målet är att öka studerandes självkännedom som ledare och erbjuda verktyg för att utveckla det egna ledarskapstänkandet, testa det i praktiken och kontinuerligt lära sig nytt. Aalto-universitetets kurs som heter studerandes aktiva år hjälper studerande att bättre klara av uppgiften, lära sig av den och dessutom få studiepoäng.  

Genomföringssätt

Under året är den studerande frivillig i till exempel studerandeorganisationers eller föreningars ansvarsuppgifter. 

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Man identifierar och erkänner studerandenas erfarenhet av ledarskaps- eller ansvarsuppgifter och det kunnande som ackumulerats. 

Prestationsbedömning 

Man kan få erkänt kunnandet som förvärvats under aktiva året inom ramen för kursen ”Yhteisvaikuttaminen”. Studerande skriver en reflekterande essä och deltar i en workshop där man diskuterar erfarenheter. Essän innehåller formbundna frågor och ett artikelpaket som utnyttjas i reflektionen. Reflektionen genomförs som en cirka tre timmar lång strukturerad diskussion i smågrupper. 

Man kan få godkänt kunnandet, som förvärvas  från de frivilliga ansvarsuppgifterna, inom ramen för kursen ”Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen”, där studeranden, som innehaft ansvarsuppgifter, reflekterar över sina uppgifter och det de lärt sig i två olika delar. I den första delen, dvs. i början av året, funderar man på själva uppgiften, hur och enligt vilka principer de klarar av den, hur teamet byggs upp osv. Reflektionen sker under en workshop som arbete i en grupp med jämlikar. I den andra delen utvärderar man hur väl man lyckats med uppgiften. Som hjälp för reflektionen används bland annat dagbok och observationer. Helheten ger två studiepoäng i slutet av året. 

Bedömning godkänd/underkänd. 

Studerandeupplevelser