Siirry sisältöön

Case: System med yrkesprovsdagar

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Kunnandet och bedömningen av det

Bakgrund 

Yrkesprovsdagarna har som mål att påskynda den studerandes framsteg i studierna samt att upprätthålla den studerandes studiemotivation genom att förhindra en situation där en studerande som redan har relevant praktiskt kunnande blir frustrerad i början av studierna. Detta främjar slutförandet av studierna. Om studeranden via yrkesprovet kan inleda sina studier, med sådana studier där studeranden kan tillämpa sitt befintliga kunnande och lära sig nytt, tar studeranden även snabbare sin examen och får nytt kunnande att fortsätta sin karriär som företagare eller sitt arbete. 

Yrkesprovsdagar utnyttjas i stor utsträckning vid yrkeshögskolorna. Till exempel utnyttjar Haaga-Helia yrkeshögskola dem för att påvisa entreprenörskapskunnande (exempel på detta finns nedan).

Genomföringssätt 

Under yrkesprovsdagen har den studerande en möjlighet att visa sitt kunnande i flera kurser under en och samma dag. Till exempel kan kursen Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 sp som ingår i grundstudierna avläggas på yrkesprovsdagen. Yrkesprovsdagar ordnas i allmänhet sex gånger per år och de hålls på lördagar. 

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Studerande får anvisningar för tillgodoräknandet av icke-formellt lärande genast i början av studierna under orienteringsveckan. Studerande anmäler sig till yrkesprovet och får anvisningar för förhandsuppgiften via Moodle. Studerande bekantar sig med kursens lärandemål och repeterar vid behov kunskapsbasen.

Studeranden samlar i en förhandsuppgift affärsmodellen för ett bekant företag (Business Model Canvas), ett följebrev och sin CV och tar med dem till den som tar emot yrkesprovet. Under yrkesprovsdagen ordnas först ett kort skriftligt prov om teorigrunden. Därefter delas de som deltar i yrkesprovet in i smågrupper på cirka fyra personer. Gruppen leds av en lärare som får stöd av en representant för arbetslivet, vanligtvis en alumn. I gruppen förs diskussioner enligt den handledda strukturen utifrån de affärsmodeller som deltagarna utarbetat. 

Bedömning 

Vid bedömningen av yrkesprovsdagen strävar man efter att i mån av möjlighet genomföra en ”fyrkantig bedömningsmodell”. Utöver lärarens bedömning samt studerandenas själv- och kamratbedömning spelar arbetslivsbedömningen (t.ex. alumn) en central roll. 

Bedömning på skalan 1–5. 

Studerandeupplevelser