Siirry sisältöön

Case: Verkstäder för beskrivning av kunnandet

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Kunnandet och bedömningen av det (reflektering av inlärningen)

Bakgrund

Många kurser (även andra än entreprenörskap) samt till exempel jobbsökning eller rekrytering kräver själv- och kamratbedömning och reflektion. Kunnande är ett ganska abstrakt begrepp och studerande har ofta svårt att förstå vad kunnande innebär. För att studerande ska lära sig att fundera, bedöma och reflektera över sitt eget kunnande, borde de förstå vad som avses med kunnande. Från att beskriva vad man gör borde man gå över till reflektion och analys.

Genomföringssätt 

Till exempel erbjuder Laurea yrkeshögskolas karriär- och rekryteringstjänster workshopar för beskrivning av kunnande, där man lär sig ”att uttrycka kunnande”. 

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Att förstå och beskriva kunnandet hör samman med processen för tillgodoräknandet av icke-formellt lärande, eftersom den studerande i detta måste förstå olika kunskaper och själv kunna bedöma sitt eget kunnande.

Studerandeupplevelser