Siirry sisältöön

Case: Y-portfölj

Facebookyoutubeinstagram

Tema:  Praxis och principer (individualisering av studierna)

Bakgrund 

Eftersom behovet och kunnande bland studerande skiljer sig, utför de studerande olika individuella uppgifter under olika studieperioder och de kan tillgodoräkna icke-formellt lärande även inom studieperioderna. Den studerande sammanfattar egna uppgifter i Y-portföljen och bygger upp en presentationsportfölj för studieperioden i fråga och delger den till den ansvariga läraren. Med hjälp av portföljen kan läraren bedöma den studerandes kompetensutveckling under ifrågavarande studieperiod.  

Genomföringssätt 

Vid Haaga-Helia yrkeshögskola samlar studerande övningsarbeten och -uppgifter från studieperioden, företagsverksamhet och andra kurser i Y-portföljen. Samtidigt kan den studerande också samla in material för lärdomsprovet. Handledarna kan kommentera portföljsammanställningarna och studerande kan välja att diskutera delarna i sin portfölj med handledaren och andra studerande. 

I Y-portföljen samlas bland annat information om sig själv, en personlig SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter, hot), CV, kursarbeten, bloggar, undersökningar och tester, Business Model Canvas eller en affärsplan, bilder, logotyper och andra planer. Y-portföljens delar är alltså inte nödvändigtvis skriftliga, men de måste kunna dokumenteras. I lärdomsprovet länkas de dokument som samlats i Y-portföljen till varandra med hjälp av teorier

Y-portföljen beskriver både hur den studerande utvecklas till entreprenör och hur en potentiell idé förvandlas till en affärsidé, företagets utvecklingsplan eller en generationsväxlingsplan. 

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt 

Y-portföljen kan innehålla delar med både från tidigare förvärvat kunnande och kunnande som förvärvas på annat sätt.  

Bedömning 

Bedömning på skalan 1–5.

Ytterligare information 

Y-portföljen är inte en enskild kurs, utan den kan delas in i presentationsportföljer för olika kurser. Den går också att vidareutveckla till lärdomsprovet (för samma uppgifter ges dock inte studiepoäng två gånger utan de vidareutvecklas eller används på annat sätt i lärdomsprovet). 

Studerandeupplevelser