Siirry sisältöön

Case: Business Club (BC, företagsaccelerator)

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Praxis och principer (individualisering av studierna)

Bakgrund

Företagsacceleratorn (BC) har som målsättning att främja studier vid högskolor och göra dem mer meningsfulla för de studerande. Den bakomliggande idén är att studerande i rollen som företagare kan lära sig sådant som inte går att lära sig på föreläsningar. I bakgrunden ligger å ena sidan behovet av att erkänna värde i entreprenörskap och bevilja studerande studiepoäng för entreprenörskap, och å andra sidan genomförandet av en arbetslivsorienterad, sektorsövergripande och flexibel läroplan i enlighet med innovationspedagogikens principer. 

Genomföringssätt 

BCs verksamhet är avsedd för alla som studerar vid Åbo yrkeshögskola. De studerande kan delta i den i vilket skede av studierna som helst. Studerande söker sig dit om de har ett företag eller vill grunda ett företag. 

Yrkeshögskolans mentorer stöder studerande i frågor som gäller företagsutveckling. Den studerande kontaktar en företagsmentor som ger hen en förhandsuppgift om att i skrift berätta om sig själv och sitt företag. Vid det första mötet kartlägger man målen och önskemålen och gör upp en plan enligt vilken mentorskapet framskrider. Som stöd för mentoreringsdiskussionerna utnyttjas en digital läroplattform där verksamheten dokumenteras. I mentoreringen  använder man till exempel EntreComp-referensramen för entreprenörskapskunnade, bearbetar affärsplanen, gör produktutveckling, effektiviserar marknadsföringen eller analyserar konkurrenter. Mentorskapet pågår vanligen i cirka ett år. 

Inom BC kan den studerande delta i till exempel Entrepreneurship Society (ES) – och Ung Företagsamhet -verksamheten, i olika evenemang och projekt samt studieperioder som ordnas av BC, såsom Jatkajakoulu (ägarbytesprogram). Studerande som ska mentoreras kan också fungera som företagsagenter. Detta innebär att studerande berättar om verksamheten och godkännandet av kunnandet som förvärvas på annat sätt för andra studerande på evenemang, som ordnas på olika kampus. Utöver detta ordnar de själv olika evenemang (se Case: Studentaktivatorer och företagsagenter).

Liknande verksamhet som företagsacceleratorverksamheten finns också vid andra högskolor, t.ex. Tammerfors högskolesamfund (TAU och YH) och SAMK:s företagsaccelerator (Startup-samfundet).

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Kunnandet speglas mot inlärningsplanen. Det är möjligt att få studiepoäng via BC (5–25 sp) enligt följande:

  1. Företagsacceleratorns studieperioder. 
  2. Genom att avlägga studier som tillhör den personliga läroplanen och är knutna till verksamhet i det egna företaget. 
  3. Genom att genomföra praktik och lärdomsprov kopplade till företagsverksamheten. 

En stor del av examen kan avläggas i anslutning till det egna företagets affärsverksamhet. Teoretiskt kunnande visas genom att reflektera över det egna kunnandet bland annat mot entreprenörskapskunnande (EntreComp-referensramen) och litteratur. Idén är att godkänna allt kunnande som förvärvas på annat sätt, t.ex. aktivt entreprenörskap och all företagsverksamhet.  

Bedömning 

Godkänd/underkänd: Kunnandet och lärandet speglas mot de egna målen och de uppnådda resultaten. Används: Bedömning av mentor, själv- och kamratbedömning. 

Ytterligare information 

Studerandeupplevelser