Siirry sisältöön

Genomförandet av tillgodoräknande av icke-formellt lärande

Facebookyoutubeinstagram

Nuvarande utmaningar:

Det har uppstått få gemensamma förfaringssätt för tillgodoräknandet av icke-formellt lärande, vilket försvårar både studerandenas och lärarnas verksamhet i dessa situationer. Färdiga modeller och på förhand uttänkta tillvägagångssätt, underlättar planeringen av sätten att visa kunnande eller exempelvis dynamiken mellan individen och studiegemenskapen.

Gemensamma tillvägagångssätt ökar också likabehandlingen av studerande. Många lärare upplever att tillgodoräknandet av icke-formellt lärande ökar arbetsmängden, då man för varje studerande måste skräddarsy egna sätt att visa kunnande, och dessa prestationer kommer oförutsägbart året runt. 

För att lösa utmaningarna i anslutning till högskolornas praxis, ansvar och principer rekommenderar vi:

  • Att studerande erbjuds anvisningar, exempel och modeller för att identifiera och beskriva sitt entreprenörskapskunnande. 
  • Att man ser till att den studerande som påbörjar processen för tillgodoräknandet av icke-formellt lärande inte blir ensam utan ett socialt nätverk. 
  • Att man stöder den kollaborativa lärandeprocessen och skapandet av gemensam kunskap (dvs. inlärning mellan studerande) som en del av tillgodoräknandet av icke-formellt lärande.
  • Att visande/bedömning av kunnandet genomförs under förhand fastställda dagar, vilket underlättar allokeringen av resurser och planeringen på förhand. 

Andra åtgärdsrekommendationer

Studerandeupplevelser