Siirry sisältöön

Information och kommunikation

Facebookyoutubeinstagram

Nuvarande utmaningar:

Även vid de högskolor där det finns modeller och planer för att utnyttja tillgodoräknande av icke-formellt lärande i studier, finns det lärare som ännu inte känner till dessa tillvägagångssätt. Om lärarna inte känner till tillgodoräknande av icke-formellt lärande sedan tidigare, kan de också blanda ihop deras olika användningsändamål (till exempel kan godkännandet av kunnande som förvärvas på annat sätt ske antingen utgående från den studerande eller från kursen). Tidigare undersökningar visar att de studerande ännu inte är så väl medvetna om möjligheten att utnyttja kunnande som förvärvats i praktiskt arbete som en del av sina studier i entreprenörskap.

För att lösa utmaningarna i fråga om information och kommunikation rekommenderar vi:

  • Att man ökar informeringen och den kommunikation som skräddarsys för respektive målgrupp.
  • Att man strävar efter att förklara de begrepp som används så tydligt som möjligt.
  • Att man säkerställer att informationen om praxis för tillgodoräknandet av icke-formellt lärande är en del av egenlärarnas, lärarnas, utbildningsplanerarnas och studerandetutorernas introduktion i arbetet.

Andra åtgärdsrekommendationer

Studerandeupplevelser