Siirry sisältöön

Tiedotus ja viestintä

Facebookyoutubeinstagram

Nykyiset haasteet:

Niissäkin korkeakouluissa, joissa on olemassa mallit ja suunnitelmat käytännössä hankitun yrittäjyysosaamisen hyödyntämiseen, on opettajia, jotka eivät vielä tiedä näistä toimintatavoista. Mikäli ahotointi ja opinnollistaminen eivät ole opettajille tuttuja ennestään, hekin voivat sekoittaa niiden erilaiset käyttötarkoitukset (esimerkiksi opinnollistaminen voi tapahtua joko opiskelija- tai kurssilähtöisesti).

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että opiskelijat eivät vielä kovin hyvin tiedä mahdollisuudesta saada hyödyntää käytännön työssä hankittua osaamista osana yrittäjyyden opintojaan. 

Haasteiden ratkaisemiseksi tiedotukseen ja viestintään liittyen suosittelemme: 

  • Lisätään tiedottamista ja kullekin kohderyhmälle räätälöityä viestintää. 
  • Pyritään avaamaan käytettävät käsitteet mahdollisimman selkeästi. 
  • Varmistetaan, että ahotointi- ja opinnollistamiskäytännöistä tiedottaminen on osa opettajatuutorien, opettajien, koulutuksen suunnittelijoiden ja opiskelijatuutorien perehdytystä työhön. 

Muut toimenpidesuositukset

Opiskelijoiden kokemuksia