Siirry sisältöön

Samarbete med tredje parter för godkännandet av kunnande som förvärvas på annat sätt

Arbetsplatser, såsom företag och föreningar, står i centrum när man talar om erfarenhetsbaserat lärande, eftersom inlärningen sker där. Det är inte egalt vilka samarbetspartner högskolan väljer. Det är också bra att komma ihåg att verksamhetslogiken och förfaringssätten i företag, föreningar och högskolor är olika. Det är viktigt att identifiera och vara medveten om detta för att undvika de värsta fallgroparna i umgänget och kommunikationen.

Facebookyoutubeinstagram

Nuvarande utmaningar:

Arbetsplatser, såsom företag och föreningar, står i centrum när man talar om erfarenhetsbaserat lärande, eftersom inlärningen sker där. Det är inte egalt vilka samarbetspartner högskolan väljer. Det är också bra att komma ihåg att verksamhetslogiken och förfaringssätten i företag, föreningar och högskolor är olika. Det är viktigt att identifiera och vara medveten om detta för att undvika de värsta fallgroparna i umgänget och kommunikationen.

Nuförtiden är också människornas omsättning i olika organisationer stor. Verksamheternas olika typer av logik och människorna som byts ut är en utmaning för samarbetet och för uppbyggnaden av förtroende. 

För att lösa utmaningarna i samarbetet med aktörer utanför högskolan rekommenderar vi:

  • Att man väljer externa partner och samarbetspartner enligt lärandemålen för entreprenörskapskurserna och för att bidra till studerandes inlärning. 
  • Att man funderar på hur man ska gå tillväga med tredje parter, strävar efter ömsesidig respekt för varandras sakkunnighet och för en öppen diskussion om målen för samarbetet.

Studerandeupplevelser