Siirry sisältöön

Case: Business Club

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Käytännöt ja periaatteet (opiskelun yksilöllistäminen)

Taustaa

Yrityskiihdyttämön (BC) tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden opintoja sekä tehdä niistä opiskelijoille mielekkäämpiä. Ideana on, että yrittäjänä toimimalla opiskelija voi oppia paljon sellaista, mitä korkeakoululuennoilla ei opita. Taustalla on yhtäältä tarve tunnustaa yrittäjyyden arvo ja myöntää yrittäjänä toimimisesta opintopisteitä opiskelijoille sekä toisaalta toteuttaa innovaatiopedagogiikan mukais­ta työelämälähtöistä monialaista ja joustavaa opetussuunnitelmaa.

Toteutustapa

BC on kaikille Turun ammattikorkeakoulussa opiskeleville tarkoitettua toimintaa, johon opiskelijat voivat tulla mukaan missä opiskelun vaiheessa tahansa. Opiskelijat voivat itse hakeutua siihen, jos heillä on yritys tai he haluavat perustaa yrityksen.

AMK:n mentorit tukevat opiskelijoita yrityksen kehittämiseen liittyvissä asi­oissa. Opiskelija ottaa yhteyttä yritysmentoriin, joka antaa opiskelijalle ennakko­tehtävän. Tehtävässä opiskelija pääsee kertomaan itsestään ja yrityksestään. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan tavoitteet ja toiveet ja tehdään mentorointisuunnitelma, jonka mukaan mentorointi etenee. Mentorointikeskustelujen tukena hyödynnetään digitaalista oppimisalustaa, jonne toiminta dokumentoidaan. Mentoroinnissa hyödynnetään esimerkiksi EntreComp-yrittäjyysosaamisen viitekehystä sekä jalostetaan liiketoimintasuunnitelmaa, tehdään tuotekehitystä, tehostetaan markkinointia tai analysoidaan kilpailijoita. Mentorointi kestää yleensä noin vuoden.

BC:ssä opiskelija pääsee mukaan esimerkiksi opiskelijavetoisten startup-yhteisöjen eli ES:n (entrepreneurship society) toimintaan, Nuori Yrittäjyys (NY) ‑toimintaan, monenlai­siin tapahtumiin ja projekteihin sekä BC:n järjestämiin opintojaksoihin, kuten Jatkajakouluun (omistajanvaihdos). Mentoroitavien opiskelijoiden on mahdollista toimia myös yritysagentteina. Tällöin he kertovat toiminnasta ja opinnollistamisesta muille opiskelijoille eri kampuksilla järjestettävissä tapahtumissa ja järjestävät itse erilaisia tapahtumia.

Yrityskiihdyttämötoimintaa vastaavaa toimintaa on myös muissa korkeakouluissa, kuten Tampereen korkeakouluyhteisössä (TAU ja AMK) sekä Samk:n yrityskiihdyttämössä (startup-yhteisö).

Ahotointi-/opinnollistamisprosesessi

Osaamista peilataan oppimissuunnitelmaan. Opintopisteitä (5–25 op) on mahdollisuus saada BC:n kautta seuraavasti:

  1. yrityskiihdyttämön opintojaksoista
  2. suorittamalla oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintoja, niin että ne liittyvät omaan yritystoimintaan
  3. suorittamalla harjoittelun ja opinnäytetyön niin, että ne liittyvät omaan yritystoimintaan.

Tutkinnosta voi suorittaa pääosan niin, että se liittyy oman yrityksen liiketoimintaan. Teoria­osaaminen osoitetaan reflektoimalla omaa osaamista muun muassa yrittäjyyden kompetens­seihin (EntreComp) ja kirjallisuuteen. Ideana on, että kaikkea aktii­vista yrittäjämäistä toimintaa ja yritystoimintaa voidaan opinnollistaa. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty: Osaamista ja oppimista peilataan omiin oppimistavoitteisiin ja saavu­tettuihin tuloksiin. Käytössä olevat arviointitavat sisältävät mentorin tekemän arvioinnin sekä itse- ja vertaisarvioinnin.

Lisätietoja

Opiskelijoiden kokemuksia