Siirry sisältöön

Yrittäjyysportfoliokurssi

Facebookyoutubeinstagram

Taustaa

Y-portfolio on yrittäjyys- ja työelämätaitojen kurssi, jonka avulla voidaan opinnollistaa näiden taitojen kehittämistä. Y-portfolio opinnollistaa yrittäjyysosaamista niiden aktiviteettien kautta, jotka kehittävät opiskelijan osaamista yrittämisestä niin liiketoiminnan, organisaatiokehittämisen kuin muun yhteiskunnallisen kehittämis- ja muutostyön näkökulmasta. 

Y-portfolio on kehitetty Tampereen korkeakouluyhteisössä (TAU ja TAMK). Se kehitettiin tarpeeseen saada yrittäjyys- ja työelämätaidot näkyviksi opiskelijoille ja opettajille sekä tarpeeseen tukea opiskelijan yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittymistä. 

Toteutustapa 

Y-portfolion rakentamiseen kuuluu kolme osa-aluetta:

  1. Aloitustapaaminen ryhmänä: käydään läpi Y-portfolion suoritustavat, opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma, aikataulutus ja toteuttamissuunnitelmat. 
  2. Oppimisen tuotoksen rakentaminen: omalla tavalla toteutettu oppimistuotos, esimerkiksi blogi, ”yrittäjyyden käsikirja” tai esitelmä. 
  3. Fasilitoidut reflektointitilaisuudet ryhmänä: dialogi, palaute ja vertaistuki. 

Opintojakson sisältö määritellään opiskelijakohtaisesti yhdessä opintojakson vastuuvalmentajan kanssa. Sisältö perustuu henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opinnot voivat sisältää erilaisia yrittäjyyteen liittyviä toimintoja, kuten työjaksoja, yhteistyöprojekteja, oman yrityksen liiketoiminnan aloittamista, olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä sekä erilaisten kokeilujen toteuttamista.

Opintoihin voi sisältyä myös kirjallisuuteen perehtymistä sekä aiheeseen liittyviä luentoja ja seminaareja. Suoritustapoja voivat olla myös toimiminen luottamustehtävässä yrittäjyyttä tukevassa organisaatiossa, osallistuminen ei-opinnollistettuun yrittäjyysvalmennukseen korkeakoulussa tai sen ulkopuolella ja vapaaehtoistyö yrittäjyysyhteisössä. 

Ahotointi/opinnollistamisprosesessi 

Y-portfolio liittyy nimenomaan yrittäjyysosaamisen opinnollistamiseen.

Arviointi 

Hyväksytty/hylätty: Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on osoittanut itsenäistä, tavoitteellista työskentelyä saavuttaakseen omat päämääränsä. Hän on muodostanut tavoitteet, työskennellyt niiden eteen ja arvioinut edistymistään määrällisesti ja laadullisesti. 

Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei ole onnistunut suunnittelemaan ja tuottamaan oppimisen prosessia. Hän ei ole saavuttanut opintojaksoon liittyviä tavoitteita niin, että hän voisi itsenäisesti kuvata niiden merkityksen ja toimivuuden oman oppimisensa kannalta. 

Lisätietoja 

Opiskelijoiden kokemuksia