Siirry sisältöön

Case: Y-portfolio

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Käytännöt ja periaatteet (opiskelun yksilöllistäminen)

Taustaa

Y-portfolio on yrittäjyyden näyteportfolio. Portfoliossa otetaan huomiooni se, että opiskelijoiden tarpeet ja osaaminen ovat heterogeenisia, jolloin opiskelijat voivat tehdä eri opintojaksoilla yksilöllisiä tehtäviä portfoliota hyödyntäen. He voivat myös ahotoida tai opinnollistaa jo olemassa olevaa osaamistaan myös opintojaksojen aikana. Opiskelija kerää opintojaksokohtaiseen Y-portfolioon omia tehtäviään koko opintojakson ajan. Opettaja voi arvioida portfolion avulla opiskelijan osaamisen kehitty­mistä kyseisen opintojakson aikana. 

Toteutustapa

Y-portfolio on kehitetty ja käytössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Opiskelija kerää yrittäjyy­den ja muiden opintojaksojen harjoitustyöt ja -tehtävät Y-portfolioon. Y-portfolio ei ole yksittäinen opintojakso, vaan siitä voidaan erottaa näyteportfolioita eri opintojaksoille. Siitä voidaan myös tehdä opinnäytetyö; samoista tehtävistä ei kuitenkaan anneta opintopisteitä kahteen kertaan, vaan niitä voidaan jatkojalostaa tai käyttää muulla tavoin opinnäytetyössä. Ohjaajat voivat kommentoida opiskelijoiden tekemiä portfoliokoosteita, ja opiskelija voi halutessaan keskustella portfolionsa eri osioista oh­jaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Y-portfolioon kerätään muun muassa tietoja itsestä, henkilökohtainen SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat), ansioluettelo, kurssitöitä, blogeja, tutkimuksia ja testejä, Business Model Canvas tai liiketoimintasuunnitelma, kuvia, logoja ja muita suunnitelmia. Y-portfolion osat eivät välttämättä ole kirjallisia, mutta ne on pystyttävä dokumentoimaan. Opinnäytetyössä Y-portfolioon kerätyt dokumentit linkitetään toisiinsa tietoperustan avulla.

Y-portfolio kuvaa sekä opiskelijan kasvua yrittäjyyteen että orastavan idean kasvua liikeideaksi, yrityksen kehittämissuunnitelmaksi tai sukupolvenvaihdossuunnitelmaksi.

Ahotointi/opinnollistamisprosesessi

Y-portfoliossa voi olla mukana sekä ahotoituja että opinnollistettuja osioita. 

Arviointi

Arviointi asteikolla 1–5.

Opiskelijoiden kokemuksia