Siirry sisältöön

Case: Opiskelija-aktivaattorit ja yritysagentit

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Tiedotus ja viestintä

Taustaa

Ammattikorkeakouluissa on havaittu, että opiskelijat ja opettajat eivät tiedä riittävästi yrittäjyyteen liittyvistä ahotointi- ja opinnollistamiskäytännöistä, korkeakoulujen yrittäjyyskiihdyttämötoiminnasta tai yrittäjyystapahtumista ja verkostoista. Tätä varten on kehitetty opiskelija-aktivaattoritoimintaa lisäämään aiheisiin liittyvää tietoutta. Taustalla on myös ajatus siitä, että opiskelijoiden sitouttaminen ja osallistaminen eri keinoin korkeakoulun kehittämiseen ja toimintaan on osa yrittäjämäisen korkeakoulun toimintaa.
Opiskelija-aktivaattoreita toimii useassa ammattikorkeakoulussa. Opiskelija-aktivaattorit toimivat yhteisesti Tampereen korkeakouluyhteisössä (TAU ja TAMK). Yritysagentit toimivat samalla periaatteella myös Turun ammattikorkeakoulussa.

Toteutustapa

Opiskelija-aktivaattoreiden ja yritysagenttien tarkoituksena on viestiä ja tiedottaa muille opiskelijoille ja koko korkeakouluyhteisölle yrittäjyyteen liittyvistä asioista, kuten ahotointi- ja opinnollistamiskäytännöistä. Aktivaattorit ja agentit järjestävät myös itse infotapahtumia ja kertovat yrittäjyyden opinnollistamismahdollisuuksista, kiihdyttämötoiminnasta ja yrittäjyystapahtumista muille sekä edistävät omalla esimerkillään yrittäjämäistä toimintatapaa korkeakoulussa. Esimerkiksi opiskelija-aktivaattorit ovat edistäneet Y-portfolion toteutumista Tampereen yliopistossa.

Ahotointi/opinnollistamisprosessi

Opiskelija-aktivaattoriksi ja yritysagentiksi voi ilmoittautua valmentajalle, joka keskustelee halukkaiden kanssa heidän tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan toimia aktivaattoreina ja agentteina. Opiskelija-aktivaattori- ja yritysagenttitiimit rekrytoidaan lukuvuosittain, jolloin heille järjestetään yhteinen aloitus ja perehdytys. Toiminta suunnitellaan, ideoidaan ja aikataulutetaan yhdessä.Opiskelijat saavat opintopisteitä toiminnastaan. Tampereella opintopisteitä voi saada 1–10 ja Turussa 1–5. Opiskelija-aktivaattorit voivat opinnollistaa työtään myös Y-portfolion kautta. Opiskelija-aktivaattorit voivat saada toiminnastaan myös palkkaa.

Arviointi

Arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty-asteikolla. Osaamista ja oppimista peilataan opiskelijan omiin tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin.
Käytössä olevat arviointimenetelmät sisältävät valmentajan toteuttaman arvioinnin sekä itse- ja vertaisarvioinnin. Opiskelija-aktivaattorit ja yritysagentit laativat reflektiopäiväkirjan ja pitävät tuntikirjanpitoa, johon he kirjaavat toimintaan käyttämänsä tunnit ja toiminnan sisällön sekä arvioivat oppimistaan.

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on osoittanut itsenäistä, tavoitteellista työskentelyä omien päämääriensä vuoksi, hän on muodostanut tavoitteet, työskennellyt niiden eteen ja arvioinut edistymistään määrällisesti ja laadullisesti. Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei ole onnistunut suunnittelemaan ja tuottamaan oppimisen prosessia tai hän ei ole suorittanut opintojaksoon liittyviä tavoitteita niin, että voisi itsenäisesti kuvata niiden merkityksen ja toimivuuden oman oppimisensa kannalta.

Lisätietoja

Opiskelijoiden kokemuksia