Siirry sisältöön

Case: Opiskelijan aktiivivuosi

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Osaaminen ja sen arviointi (oppimisen reflektointi); käytännöt ja periaatteet (järjestötoiminnan ahotointi ja opinnollistaminen)

Taustaa

Opiskelijan aktiivivuodessa on tarkoitus yhdistää vapaaehtoistoiminnassa saatu johtamiskokemus ja opinnot. Ideana on rakentaa opiskelijan oma ”personal frame of reference”. Pyrkimyksenä on kasvattaa opiskelijan itsetuntemusta johtajana ja tarjota työkaluja oman johtajuusajattelun kehittämiseen, käytännön testaamiseen ja jatku­vaan oppimiseen. Opiskelijan aktiivivuosi -kurssi auttaa opiskelijaa pärjäämään paremmin tehtävässä, oppimaan siitä ja saamaan lisäksi opintopisteitä. 

Toteutustapa

Opiskelijan aktiivivuosi on kehitetty ja tarjolla Aalto-yliopistossa. Opiskelija toimii vuoden aikana esimerkiksi opiskelijajärjestön tai yhdistyksen vastuutehtävässä vapaaehtoisena.

Ahotointi/opinnollistamisprosessi

Tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijoiden johtamis- tai vastuutehtävissä toimimi­sen kokemus ja karttunut osaaminen.

Suoritusten arviointi

Aktiivivuosi on mahdollista ahotoida kurssille ”Yhteisvaikuttaminen”. Opiskelija kirjoittaa reflektioesseen sekä osallistuu workshopiin, jossa keskustellaan kokemuk­sista. Esseen tulee sisältää vastauksia määrämuotoisiin kysymyksiin. Opiskelijan tulee lisäksi hyödyntää artikkelikirjallisuutta reflektiotehtävässä. Reflektio toteutetaan noin kolme tuntia kestävänä strukturoituna pien­ryhmäkeskusteluna.

Vapaaehtoiset vastuutehtävät voi myös opinnollistaa ”Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen” -kurssille, jossa vastuutehtäviin osallistuneet opiskelijat reflektoivat tehtäväänsä ja oppimaansa kahdessa eri osassa. Ensimmäisessä osassa pohditaan itse tehtävää sekä esimerkiksi sitä, miten ja millaisilla periaatteilla siitä selviää ja miten tiimi rakennetaan. Reflektio tapahtuu workshopissa vertaisryhmätyöskentelynä. Toi­sessa osassa taas arvioidaan omaa onnistumista tehtävässä. Reflektion apuna käyte­tään muun muassa päiväkirjaa ja havainnointia. Kokonaisuudesta saa kaksi opintopistettä.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opiskelijoiden kokemuksia