Siirry sisältöön

Case: Ennakoiva ahotointi näyttöpäiviä hyödyntäen

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Osaaminen ja sen arviointi

Taustaa

Näyttöpäivien tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan osaaminen ennen kuin hän aloittaa opinnot. 

Toteutustapa

Lapin ammattikorkeakoulussa on kehitteillä niin sanottu ennakoiva ahotointi: Kun opiskelija tulee opiskelemaan (= saa opiskelupäätöksen), hän alkaa pohtia omaa osaamistaan ja osallistuu näyttöpäivään ennen kuin alkaa tehdä opintojaan.

Liiketalouden koulutuksessa on kokeiltu näyttöpäivää (neljä näyttöpäivää eri aikoina).

Ahotointi/opinnollistamisprosesessi

Näytön suorittamiseen kuuluu viisi vaihetta:

  1. Opiskelija arvioi ja kuvaa itse osaamisensa suhteessa opintojakson tavoit­teisiin ja kokoaa tarvittavat dokumentit.
  2. Opiskelija neuvottelee opettajatuutorin tai opintojen ohjaajan kanssa osaamisen tunnustamisesta.
  3. Opiskelija hakee osaamisen tunnustamista täyttämällä hakemuksen sähköisessä asioinnissa (SoleOPSissa).
  4. Koulutusvastaava tekee päätöksen suorituksen hyväksymi­sestä/hylkäämisestä tai täydentämisestä näytöillä. 
  5. Näyttötapoja ovat esimerkiksi työkokeet, haastattelu ja kirjalliset tuotok­set.

Arviointi

Opettajatuutor esittää, että opiskelija voisi tehdä näytön, mutta jos opettajatuutorin asiantuntemus ei riitä, pyydetään mukaan asiantuntijaopettaja. Näyttöpäivässä on näyttöryhmät, jotka arvioivat opiskelijan osaamisen.

Lisätietoja

https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opiskelu/Osaamisen-tunnistaminen

Opiskelijoiden kokemuksia