Siirry sisältöön

Case: Näyttöpäiväjärjestelmä

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Osaaminen ja sen arviointi

Taustaa

Näyttöpäivien tavoitteena on nopeuttaa opiskelijan opinnoissa etenemistä sekä pitää yllä opiskelijan opiskelumotivaatiota estämällä tilanne, jossa opiskelija, jolla on jo relevanttia käytännön osaamista, turhautuu jo opintojen alussa. Jos opiskelija pääsee näytön kautta aloittamaan opin­tonsa sellaisista opinnoista, joissa hän pääsee soveltamaan jo olemassa olevaa osaa­mistaan ja oppii uutta, hän myös valmistuu nopeammin ja saa uutta osaamista jatkaa yrittäjäuraansa tai työtään.

Näyttöpäiviä hyödynnetään laajasti ammattikorkeakouluissa. Esimerkiksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu hyödyntää niitä yrittäjyyden osaamisen osoitta­misessa (esimerkki tästä alla).

Toteutustapa

Näyttöpäivässä opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa useammankin opintojakson osaamisensa keskitetysti yhden päivän aikana. Esimerkiksi perusopintoihin kuuluva 5 op Yrittäjyys ja yritystoiminta -opintojakso on mahdollista suorittaa näyttö­päivässä. Näyttöpäiviä järjestetään yleensä kuusi kertaa vuodessa ja ne pidetään lauantaisin.

Ahotointi/opinnollistamisprosesessi

Opiskelija saa ohjeet ahotointiin ja opinnollistamiseen heti opintojensa alussa orien­taatioviikolla. Opiskelija ilmoittautuu näyttöön ja saa ohjeet Moodlen kautta toteu­tettavaan ennakkotehtävään. Opiskelija tutustuu opintojakson oppimistavoitteisiin ja tarvittaessa kertaa tietoperustaa. Ennakkotehtävä sisältää liiketoimintamallin tekemisen opiskelijan tuntemalle yrityk­selle (Business Model Canvasia hyödyntäen), saatekirjeen ja ansioluettelon. Näyttöpäivänä on ensin lyhyt kirjallinen koe tietoperustasta. Sen jälkeen näyttöön osallistuvat jaetaan noin neljän hengen pienryhmiin. Ryhmää vetää opettaja, ja tukenaan hänellä on työelämän edustaja, yleensä alumni. Ryhmässä käydään ohjatun rakenteen mukaan keskustelua osallistujien laatimien liiketoimintamallien pohjalta.

Arviointi

Näyttöpäivän arvioinnissa pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan neli­kantaista arviointimallia. Siinä opettajan arvioinnin sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarvioinnin lisäksi työelämäarvioinnilla (esim. alumni) on keskeinen rooli.

Arviointi toteutetaan asteikolla 1–5.

Opiskelijoiden kokemuksia