Siirry sisältöön

Case: Yrittäjyys-HOPS

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Käytännöt ja periaatteet (opiskelun yksilöllistäminen)

Taustaa

Opiskelijoiden taustat ja yrittäjyysosaaminen ovat hyvin heterogeenisia samoin kuin hei­dän yrittäjyysopinnoille asettamansa tavoitteet. Tästä syystä on vaarana, että opiskelijat eivät motivoidu opinnoista, ellei niitä räätälöidä heille henkilö­kohtaisesti. Yrittäjyys-HOPSin avulla opiskelija voi suunnitella omia opintojaan siten, että ne tukevat ja/tai hyödyntävät hänen osaamistaan sekä antavat hänelle sellaista uutta osaamista, jota hän tarvitsee omaa yrittäjyyttään tai oman/per­heen/työnantajan tai muiden yritysten toiminnan kehittämistä varten.

Yrittäjyys-HOPSin avulla myös opettaja voi suunnitella opintojaksojen sisältöjä ja toimintaa siten, että ne kiinnostavat ja motivoivat kaikkia mukana olevia opiskelijoita. Yrittäjyys-HOPSin avulla voidaan myös helpommin löytää sellainen osaaminen ja kokemus, jota opiskelijat voivat jakaa toisilleen yhteisöllisen oppimisen keinoin.

Toteutustapa

Yrittäjyys-HOPS on kehitetty ja käytössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Opiskelijat täyttävät yrittäjyysopintojen alussa yrittäjyys-HOPS-lomakkeen, jossa kysytään muun muassa, 

  • minkälaista yrittäjyysosaamista opiskelijalla jo on 
  • haluaako hän henkilökohtaisen ohjausajan 
  • onko hänellä oma/perheyritys tai aikeita oman yrityksen perustamiseen tai ostamiseen 
  • miksi hän on kiinnostunut yrittäjyysopinnoista
  • mitä kursseja hän on kiinnostunut suorittamaan 
  • miten paljon hän pääsee osallistumaan kontaktiopetukseen 
  • minkälaista aikataulua hän on suunnitellut opinnoilleen
  • onko aikomus tehdä opinnäytetyö yrittäjyydestä joko omaa tai jonkun muun yritystä varten.

Opiskelijoita pyydetään lisäksi allekirjoituksella sitoutumaan opiskeluun tai ilmoittamaan suunnitelmamuutoksista. 

Ahotointi-/opinnollistamisprosesessi

AHOTointi/opinnollistaminen suunnitellaan yrittäjyys-HOPSin avulla. Suunnitelmaa muutetaan/täydennetään/korjataan opintojaksojen aikana, jos opiskelija huomaa esimerkiksi, että hänellä on jotain osaamista tai hän tarvitsee lisäosaamista, jota ei alun perin ollut suunnitellut.

Arviointi

Yrittäjyys-HOPSia ei arvioida, vaan se on yrittäjyysopintojen suunnitteluväline.

Opiskelijoiden kokemuksia