Siirry sisältöön

Ahotoinnin ja opinnollistamisen toteutus

Facebookyoutubeinstagram

Nykyiset haasteet:

Ahotointiin ja opinnollistamiseen on syntynyt vähän yhteisesti jaettuja käytänteitä, mikä vaikeuttaa sekä opiskelijoiden että opettajien toimintaa näissä tilanteissa. Valmiit mallit ja etukäteen mietityt toimintatavat helpottavat, kun suunnitellaan osaamisen osoittamisen tapoja tai yksilön ja muun opiskeluyhteisön dynamiikkaa.

Yhteiset toimintatavat lisäävät myös opiskelijoiden tasa-arvoista kohtelua. Monet opettajat kokevat, että ahotointi ja opinnollistaminen lisäävät työmäärää, koska jokaiselle opiskelijalle pitää räätälöidä omat tavat osoittaa osaamisensa ja näitä suorituksia tulee ennalta arvaamattomasti ympäri vuoden. 

Haasteiden ratkaisemiseksi korkeakoulujen käytäntöihin, vastuisiin ja periaatteisiin liittyen suosittelemme:

  • Tarjotaan opiskelijoille ohjeita, esimerkkejä ja malleja heidän yrittäjyysosaamisensa tunnistamiseen ja kuvaamiseen. 
  • Huolehditaan, ette ahotoiva/opinnollistava opiskelija ei jää yksin vaille sosiaalista verkostoa. 
  • Tuetaan yhteisöllistä oppimisprosessia ja yhteistä tiedon muodostamista (eli opiskelijoiden välistä oppimista) osana ahotointia ja opinnollistamista. 
  • Toteutetaan osaamisen osoittaminen/arvioiminen ennalta määrättyinä päivinä, mikä helpottaa resurssien kohdentamista ja ennalta suunnittelua. 

Muut toimenpidesuositukset

Opiskelijoiden kokemuksia