Siirry sisältöön

Case : Yrittäjyysportfoliokurssi

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Käytännöt ja periaatteet (opiskelun yksilöllistäminen, vastuuopettaja); Osaamisen arviointi (oppimisen reflektointi)

Taustaa

Y-portfolio on yrittäjyys- ja työelämätaitojen kurssi, jonka avulla voidaan opinnol­listaa näiden taitojen kehittämistä. Y-portfolio opinnollistaa yrittäjyysosaamista nii­den aktiviteettien kautta, jotka kehittävät opiskelijan osaamista yrittämisestä niin liiketoiminnan, organisaatiokehittämisen kuin muun yhteiskunnallisen kehittämis- ja muutostyön näkökulmasta.

Y-portfolio on kehitetty Tampereen korkeakouluyhteisössä (TAU ja TAMK). Se kehitettiin tar­peeseen saada yrittäjyys- ja työelämätaidot näkyviksi opiskelijoille ja opettajille sekä tarpeeseen tukea opiskelijan yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittymistä.

Toteutustapa

Y-portfolion rakentamiseen kuuluu kolme osa-aluetta:

  1. Aloitustapaaminen ryhmänä: käydään läpi Y-portfolion suoritustavat, opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma, aikataulutus ja toteuttamissuunnitelmat.
  2. Oppimisen tuotoksen rakentaminen: omalla tavalla toteutettu oppimistuotos, esimerkiksi blogi, ”yrittäjyyden käsikirja” tai esitelmä.
  3. Fasilitoidut reflektointitilaisuudet ryhmänä: dialogi, palaute ja vertaistuki.

Opintojakson sisältö määritellään opiskelijakohtaisesti yhdessä opintojakson vastuuvalmentajan kanssa. Sisältö perustuu henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opin­not voivat sisältää erilaisia yrittäjyyteen liittyviä toimintoja, kuten työjaksoja, yhteistyö­projekteja, oman yrityksen liiketoiminnan aloittamista, olemassa olevan liike­toiminnan kehittämistä sekä erilaisten kokeilujen toteuttamista. Opintoihin voi sisältyä myös kirjallisuuteen perehtymistä sekä aiheeseen liittyviä luentoja ja seminaareja. Suoritustapoja voivat olla myös toimiminen luottamustehtävässä yrittäjyyttä tukevassa organisaatiossa, osallistuminen ei-opinnollistettuun yrittäjyysvalmennukseen korkeakoulussa tai sen ulkopuolella ja vapaaehtoistyö yrittäjyysyhteisössä.

Ahotointi/opinnollistamisprosesessi

Y-portfolio liittyy nimenomaan yrittäjyysosaamisen opinnollistamiseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty: Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on osoittanut itsenäistä, tavoitteellista työskentelyä saavuttaakseen omat päämääränsä. Hän on muodostanut tavoitteet, työskennellyt niiden eteen ja arvioinut edistymistään määrällisesti ja laadullisesti.

Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei ole onnistunut suunnittelemaan ja tuottamaan oppimisen prosessia. Hän ei ole saavuttanut opintojaksoon liittyviä tavoit­teita niin, että hän voisi itsenäisesti kuvata niiden merkityksen ja toimivuuden oman oppimisensa kannalta.

Lisätietoja

Tutustu muihin hyviin käytäntöihin

Opiskelijoiden kokemuksia