Siirry sisältöön

Case: Entrepreneurial Assignment -kurssi

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa opinnollistamisessa

Taustaa 

Entrepreneurial Assignment -opintokokonaisuus on toteutettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Opintokokonaisuuden taustalla on halu tunnistaa ja tunnustaa yrittäjyyskokemus laajemmin kuin oman yrityksen perustamisena. Lisäksi pyritään systemaattisempaan toimintaan tarjoamalla koko­naisuuksia, jotka mahdollistavat hankitun osaamisen kerryttämisen opintopisteiksi. 

Toteutustapa

Entrepreneurial Assignment on opintokokonaisuus (5 op), joka koostuu kahdesta osasta: käytännön tekemisestä (ml. yrittäjyysaiheiset tapahtumat ja koulutukset) ja kirjallisesta, itse­näisesti laadittavasta teoreettisesta osasta. Käytännön osa mahdollistaa erilaiset yrittäjyysosaamisen ahotoinnin ja opinnollistamisen tavat. Opintokokonaisuutta on sovellettu pääasiassa käytännönläheisten yrittäjyystoimintojen opinnollistamiseen, mutta se soveltuu myös ahotointiin. 

Tarjottavat opintokokonaisuudet eivät ole ennalta määritettyjä, vaan niiden sisältö vaihtelee tapahtumakohtaisesti. Käytännön osioon sisällytettävistä yrittäjyyskoulutuksista ja tapahtumista keskustellaan ja päätetään yhdessä noin kolmen kuukauden välein kokoontuvassa fooru­missa. Foorumiin osallistuu edustajia eri organisaatioista, kuten Oulun yliopiston yrittäjyyden sivuaineesta ja Tellus-areenasta sekä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnatusta Avanto-yrittäjyysohjelmasta. Opintokokonaisuudesta vastaavat ovat lisäksi vähintään puolivuosittain yhteydessä OuluES:n eli opiskelijavetoisen startup-yhteisön edustajaan heidän ajankohtaisten tilaisuuksiensa ja tapahtumiensa selvittämiseksi. Opintokokonaisuudesta vastaavat keskustelevat OuluES:n edustajien kanssa heidän ajankohtaisesta tarjonnastaan sekä siitä, millaisia kirjallisia lisä­suorituksia opiskelijoilta vaaditaan, jotta 5 op täyttyy. Yhteistyöhön kuuluu myös OuluES:n tarjoamista sisällöistä markkinointi, jonka toteuttamisesta sovitaan erikseen. Muutoin yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa toteutetaan yhdessä keskus­tellen sisällön sopivuudesta kurssin osasuoritukseksi, sillä sisällön tulee olla korkea­kouluopetuksen tasoista. Kolmannen osapuolen järjestämän toiminnan sovittaminen opintokokonaisuuteen tapahtuu aina tapauskohtaisesti.

Opinnollistamisprosessi

Opintokokonaisuuden osasuoritukseksi on mahdollista sisällyttää erilaisia yrittäjyyteen liittyviä toimintoja tai aktiviteetteja, kuten vapaaehtoistyöhön tai erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi hackatoneihin, osallistumista. Opiskelijoiden on mahdollista opinnollistaa opintokokonaisuuden kautta myös OuluES-toimintaan osallistumista. Opiskelijat ovat voineet sisällyttää opintokokonaisuuteen esimerkiksi OuluES:n järjestämään Human Accelerator -ohjelmaan sekä Startup Weekend ‑tapahtumaan osallistumisen. 

Osaaminen osoitetaan kirjallisten tehtävien avulla, esimerkiksi kirjoittamalla reflektoiva essee tai oppimispäiväkirja. Opiskelijoille tarjotaan materiaalipaketti, jota he hyödyntävät kirjallisessa tehtävässä.

Arviointi

Arvioinnissa otetaan huomioon, kuinka hyvin opiskelija on pystynyt soveltamaan teoriaa käytäntöön, kuinka hän on sisäistänyt näiden kahden välisen yhteyden sekä ymmärtänyt yrittäjyyden eri muotoja.

Lisätietoja

Entrepreneurial Assignment -kurssi: https://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/node/46255

Opiskelijoiden kokemuksia